Ysiluokka haasteet ja mahdollisuudet
Koulun ja kodin päivä 27.9.2014
Marjo Eklund
Yhteishaku 24.2.-17.3.
ammatillinen koulutus
lukiokoulutus
valinnat kevään päättötodistuksen perusteella
tulokset 11.6.2015 – jokaiselle vain yksi paikka!
Päätökset tehdään kotona – hakukoulussa
Kaikki tiet vievät eteenpäin
Ammatillinen koulutus onsuosittua
yleinen jatko-opintokelpoisuus
nopeasti työhön ja ansioihin
opiskelu monipuolista
mahdollisuus kaksois- ja kolmoistutkintoon
Suosituille linjoille vaikea päästä,aloituspaikkoja leikataan
Kaikkien aineiden keskiarvo, taito- jataideaineiden keskiarvo, hakutoive,ysiluokkalaisuus ja sukupuoli antavat pisteitä
pääsykokeet
Pisteet karttuvat monellatapaa
Jonne
kka 6,6 > 5p
liikka 9+10, köksä 9 >8p
urheilija > 2p
ysi > 14p
sukupuoli > 2p
ensisija > 2p
Yht. 33p
Jonna
kka 8,0 > 11p
köksä8+liikka8+kuvis8    > 5p
ysi > 14p
ensisija > 2p
Yht. 32p
Harkintaan perustuva valinta
Oppimisvaikeudet
Sosiaaliset syyt
Todistus puuttuu taivaikea verrata
* Oppilaitos päättää
Max 30% paikoista
Perusteltu hakemus
Yleissivistävä lukio
Valinnat lukuaineiden keskiarvon ja hakutoiveenperusteella
Lyseo 7,85
Kannas 7,0
Tiirismaa 7,6
Lahden yhteiskoulu 8,58
Steinerkoulun lukio  ei yhteishaussa, haastattelu
Erikoislukiot”
Lyseon urheilulukio 14,73p
IB-lukio Kannaksessa 13,4p
Kannaksen kuvataide- ja muotoilulinja 12,6p
Tiirismaan musiikkilinja 11,67p
Lyseon luma ka 8,56
Salpauksen lukion tekniikkalinja ka 7,0
Lyseon liikuntapainotteinen linja –ainevalintakortiin merkintä
Erillishaut ja täydennyshaku
ammattiin valmistava eli AVA-koulutus
ammattistartti
”kymppiluokat”
kansanopistot
eritysammattioppilaitokset
19.5-21.7.
Täydennyshaku vapaiksi jääneille paikoillekesällä 2015
Tulevaisuuden menestyjä
Tällaisesta tyypistä tulee menestyjä
Tulevaisuuden työelämänerityispiirteitä
Pelimaailma ja pelillisyys monilla aloilla
Cleantech, älyverkot, globaali yrittäminen
Biotalous, virtualisaation, digitalisoitumien jasosiaalisen median luomat palvelut
Robotiikka, automatiikka, ubiteknologia
Logistiikka
Koulutus
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Perinteiset kädentaitot
VIELÄ EHTII..
Korottaa arvosanoja
Oppia enemmän ja paremmin
Oppia kantamaan vastuuta omastaopiskelusta
Opetella suunnitelemaan ajankäyttöä
Opetella käyttämään wilmaa
Lukeminen kannattaa aina
5 000 – 7 000 – koulun aloittavan sanavarasto
15 000 – 17 000 – koulunpäättävän sanavarasto
50 000 – 70 000
Lukemista harrastavan nuoren sanavarasto
Vanhempien rooli
Kannusta opiskeluun!
Jos opiskelussa on ongelmia, ole yhteydessäkouluun
Kerro omasta ja suvun ammateista; mitenpäädyit nykyiseen työhösi, mitä opiskelit ja mitäteet
Puhukaa raha-asioista
Ottakaa yhdessä selvää asioista
Tue, kannusta ja rohkaise
Anna nuoren haaveilla!
TIETOA JA NEUVOJA
25.11. klo 17.30-19.30 Salpaus
Opo-Marjo
wilmassa, sähköpostissa, Facebookissa
050 387 9684