ANABNR2
EPISTEMOLOGIA
Mitä tieto on?
Mitä voi tietää?
StationeryStationery
anabnr2
Todellisuus: metafysiikka
StationeryStationery
anabnr2
KLASSINEN MÄÄRITELMÄ(Platon)
Tieto on
tosi
ei valhe eikä erehdys
hyvin perusteltu
ei luulo, kuvitelma tai sattuma
uskomus
joku uskoo ja ymmärtää sen
StationeryStationery
anabnr2
VOIKO MITÄÄN TIETÄÄ VARMASTI?
Descartes´n argumentit:
Aisteihin ei ole uskomista.
Mistä tiedän etten ole unessa?
Entä jos demoni vääristää totuudet?
Ajattelen, siis olen.  (Cogito, ergo sum.)
StationeryStationery
anabnr2
René Descartes (1596-1650)
ranskalainen aatelinen
kokeili sotilaan uraa
modernin filosofianisä
loi perustan nyky-aikaiselle tieteelle
Cogito, ergo sum
Frans Halsin maalaus René Descartesista.
StationeryStationery
anabnr2
ONKO MAHDOLLISTA TIETÄÄ?
On täysin selvää että voimme saadavarmaa tietoa todellisuudesta.
Joistain asioista on mahdotonta saadatietoa.
Koska kaikkea voi epäillä, emme voisaada varmaa tietoa.
Emme voi edes tietää, onko kokotodellisuutta olemassa.
Tarkkojen menetelmien avullavoimme saada kutakuinkin tarkkaatietoa todellisuudesta.
Jos jokin käsitys toimii elämässä, sitävoidaan pitää tietona.
Tieto on suhteellista.
dogmatismi
agnostisismi
skeptisismi
kriittinen 
realismi
pragmatismi
relativismi
StationeryStationery
anabnr2
Miten ihminen saa tietoa todellisuudesta?
Rationalismi: tieto perustuu järkeen tailoogiseen päättelyyn
Looginen päättely
deduktiivinen
induktiivinen
Empirismi: tieto perustuu kokemukseenja havaintoihin
Locke, Hume
StationeryStationery
anabnr2
DAVID HUME (1711-1776)
Kausaalisuhde: syy ja seuraus
Havainnot ja kokemukset ovat pelkääaistimusten virtaa, eivät tietoa
Syysuhdetta ei ole olemassa, ihminen onvain tottunut siihen, että tapahtumatseuraavat toisiaan
StationeryStationery
anabnr2
Immanuel Kant  (1724-1804)
eli koko elämänsäKönigsbergissä (nyk.Kaliningrad)
teoksia:
Puhtaan järjen kritiikki
Käytännöllisen järjenkritiikki
Arvostelukyvyn kritiikki
Tiedosto:Immanuel Kant 2.jpg
StationeryStationery
anabnr2
Todellisuus: metafysiikka
StationeryStationery
anabnr2
KANTIN SYNTEESI
Mitkä ovat havaintojen ennakko-edellytykset?
Havainnonmuodot (aika ja avaruus)
Miten havainnoista tulee tietoa?
Ymmärryksen kategoriat (mm.syysuhde)
StationeryStationery
anabnr2
StationeryStationery
anabnr2
MITÄ ON TIEDE?
Objektiivinen tapa kuvailla, ymmärtää jaennustaa ympärillämme tapahtuvaa
Tieteellinen tutkimus on mm.
objektiivista
kriittistä
itseään korjaavaa
autonomista
StationeryStationery
anabnr2
Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
Syntyi Wienissä
Opiskeli matematiikkaaja logiikkaa Oxfordissa
Liittyi armeijaan 1914 jajoutui sotavangiksi
Viimeisteli vankileirilläpääteoksensa TractatusLogico-Philosophicus
Kieleni rajat merkit-sevät maailmani rajoja”
Wittgenstein
StationeryStationery
anabnr2
Uutisen tieto-opillista tarkastelua:
Miten tieto on saatu (päättelyn vaihavaintojen avulla)?
Onko se tosi, hyvin perusteltu uskomus?
Voiko siihen luottaa?
Voiko sen tarkistaa?
Onko siitä hyötyä?