Kemiallinen reaktio
Kohti uusia aineita
Tarvitset töissä
Koeputkitelineen ja koeputkia
Haihdutusmaljan
Keittopullon
Pillin
Upokaspihdit
Tulitikun
Tarvittavat aineet haet opettajanpöydältä
Pese käyttämäsi astiat huolellisesti
Vie puhtaat astiat takaisin paikoilleen.
Ota koeputkeen 10 pisaraa kaliumjodidia KI.
Ota toiseen koeputkeen  hopeanitraattia AgNo3.
 Tutki koeputkien sisältöä.
Kaada toisen koeputken sisältö  ensimmäiseen
Mitä havaitset?
Ota keitinpulloon noin 1 cm vettä.
Lisää pulloon pari tippaa BTS:ää
Mitä havaitset
Puhalla pillillä keitinpulloon.
Mitä havaitset?
 Ota koeputkeen noin 1 cm suolahappoa HCl.
Pudota koeputkeen magnesiumnauhaa.
Mitä havaitset?
Pidä koeputkea kämmenelläsi.
Mitä havaitset.
 Tee sama koe, mutta magnesiumnauhan lisäämisen
 jälkeen sulje koeputken suu peukalollasi.
Vie palava tulitikku koeputken suulle.
Mitä tapahtuu?
Ota viela pala magnesiumnauhaa.
Sytytä magnesiumnauha haihdutusmaljan yllä.
Varo katsomasta suoraan liekkiin.
Mitä havaitset?
Opettaja avaa suolahappopullon ja ammoniakkipullon.
Mitä tapahtuu?
Kemiallinen reaktio
Kemiallisessa reaktiossa syntyy uusiaaineita
Kemiallisen reaktion voi havaita
Lämpötilan muutoksena
Värin muutoksena
Olomuodon muutoksena
Kuplien syntymisenä
Hajuna, äänenä tai valona
Kemiallisessa reaktiossa lähtöaineista syntyy reaktiotuotteita
lähtöaineet
reaktiotuotteet
Kemiallisessa reaktiossa ei häviä eikä synny atomeja.
H
H
H
H
O
O
+
O
H
H
O
H
H
O2
+
2 H2
2 H2O
Kemiallinen reaktio, esimerkki
2 Al
lähtöaineet
reaktiotuote
bromi
+ 3 Br2
 Al2Br6
Al
alumiini
Kemiallinen reaktio on tapahtuma, jossa syntyy uusia aineita
O
O
 C
 
 C
 
+
O
O
 
C           +
02
CO2
Mg
Mg
O
O
+
O
Mg
O
Mg
Kirjoita reaktioyhtälö
Yhdiste vai alkuaine?
metaani, CH4
yhdiste
rikki, S8
alkuaine
vetyperoksidi, H2O2
yhdiste
rikkihappo, H2SO4
yhdiste
Happi (otsoni), O3
alkuaine
Hiili (fulleriini), C60
alkuaine