Tervetuloa laatoittamaan!
L
i
s
ä
k
s
i
 o
p
i
t
a
a
n
 p
u
h
u
m
a
a
n
 n
o
r
j
a
a
.
C:\Users\Susanna\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FNM336BP\MC900292330[1].wmf
C:\Users\Susanna\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\RSYYORRM\MC900015859[1].wmf
Sinikka Kirsikka-aho, Irene Kuokka, Jaana Ojakangas, Tomi Sorjamaa  ja Susanna Väänänen TH13S
PAHOINVOIVAN POTILAAN HOITO
Syyt
Oireet
Ehkäisy
Oksennusrefleksi
Pahoinvoivan potilaan havainnointi jaseuranta
Itsehoito
PAHOINVOINNIN SYITÄ:
- Migreeni
-Aivoverenkierron häiriöt jaaivosairaudet
-Tasapainohermon sairaudet
-Nuoruustyypin diabetes
-Yleisinfektiot
-Lääkkeet, huumeet jamyrkylliset aineet
-Psyykkiset syyt
-Raskauspahoinvointi
-Ruoansulatuselimistönsairaudet ja muut häiriöt
-Epämiellyttävät hajut ym.
-Mekaaninen ärsytys
-Liian täysi mahalaukku ym.
-Voimakkaat kivut
-Ionisoiva säteily
- Muut akuutit syyt
PAHOINVOINNIN SYITÄ:
C:\Users\Susanna\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TVRTLPIP\MC900440672[1].png
PAHOINVOINNIN OIREET
Ylävatsan kuvotus
Halu oksentaa
Hikoilu
Sydämentykytys tai harvalyöntisyys
Heikotus
Kalpeus
Huimaus, verenpaineenlasku
Päänsärky
Lisääntynyt syljen eritys
PAHOINVOINNIN EHKÄISY
Vältä
Pahoinvointia aiheuttavaaruokaa ja juomaa
Kiinteän ruuan syöminen
Erilaiset hajut
Pahoinvointia aiheuttavialääkeaineita
Nauti
Pienet nestemäärät
Estolääkitys
C:\Users\Susanna\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TVRTLPIP\MP900430481[1].jpg
OKSENNUSREFLEKSI
Oksennusrefleksi aiheuttaa vatsan(toisinaan myösohutsuolen) voimallisentyhjentymisen.
Oksentaminen on jaettavissa kahteentai kolmeen eri vaiheeseen
Oksennus ei aina liity pahoinvointiin
Oksennusmekanismien täydellinenymmärtäminen on vieläkeskeneräinen tutkimuskohde
Pahoinvoivan potilaan havainnointi jahoitaminen
Oksennuksen määrä
Oksennuksen tyyppi :  väri, koostumus ja haju
Seuraa lääkityksen tehoa jahoitotoimenpiteiden/pahoinvoinnin vaikutuksia
Aspiraatiovaara
Nestetasapaino
     -> sisään menevä neste – ulos tuleva neste
sekä laboratoriotutkimukset
C:\Users\Susanna\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\RSYYORRM\MC900340156[1].wmf
Pahoinvoivan potilaan havainnointi jahoitaminen
Kaarimalja
Kylkiasento, rauhallinenliikuttelu
Sängynpääpuolen kohotus
Ruoka
Lisähappi
Raikas vesi
Suun huuhtominen
Lääkitys / nenä-mahaletku
ITSEHOITO
MILLOIN HAKEUTUA HOITOON ?
Oksennuksessa on vertaPahoinvointi alkaa nopeasti jaoksenteluun liittyy voimakaspäänsärky (ei aiemmin todettuamigreeniä)
Mahakipuun liittyy voimistuviaoksennuksia ilman ripulia
Oksentelun jatkuessa yleiskuntohuononee huomattavasti
C:\Users\Susanna\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\7QLX9TOG\MC900286864[1].wmf
Dehydraatioon annetaanlisähappea?
Hakeudutko hoitoon, jos sinulla onpahoinvoinnin yhteydessähematemesis?
Onko Jaffa antaminen suositeltavaapahoinvoivalle ?
Melkein oikein, muttei ihan..
HEMATEMESIS tarkoittaa veren sekaistaoksennusta, jolloin on syytä hakeutua hoitoon.
C:\Users\Susanna\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\7QLX9TOG\MC900239657[1].wmf
Kyllä!
 HEMATEMESIS tarkoittaa veren sekaistaoksennusta, jolloin on syytä hakeutua hoitoon.
C:\Users\Susanna\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FNM336BP\MC900440677[1].png
Hiukan meni metsään..
 Jos potilaasta poistuu enemmän nestettä kuinhän saa nestettä, hän on vaarassa kuivua =DEHYDRAATIO.
Lisähappea annetaan esim. leikkauksenjälkeiseen pahoinvointiin.
C:\Users\Susanna\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TVRTLPIP\MC900337838[1].wmf
Oikein.
Jos potilaasta poistuu enemmän nestettä kuinhän saa nestettä, hän on vaarassa kuivua =DEHYDRAATIO.
Lisähappea annetaan esim.
C:\Users\Susanna\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TVRTLPIP\MC900295725[1].wmf
Nyt meni kimurantiksi!
Äitien mielestä on.
Mitä sanoo ammattilaiset ?
C:\Users\Susanna\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\TVRTLPIP\MP900400989[1].jpg
Lähteet :
IIVANAINEN, Ansa ja SYVÄOJA, Pirjo 2012. Hoida ja kirjaa. 7. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 198-199.
SAANO, Susanna ja TAAM-UKKONEN, Minna 2013. Lääkehoidon käsikirja 1.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 448.
SAND, Olav, SJAASTAD, Oystein V., HAUG, Egil, BJÅLIE, Björn ja TOVERUD, Kari C. 2013. Ihminen. Fysiologia ja anatomia.8.-10.painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 402.
SOMERSET AND WESSEX EATING DISORDERS ASSOCIATION 2013. Medical information. [verkkojulkaisu][viitattu 2013-11-01] saatavissa:http://www.swedauk.org/disorders/medical.htm
NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION 2007. Why is the neurobiology of nausea and vomiting soimportant? .[verkkojulkaisu][viitattu 2013-11-01] saatavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17996982#
LUKKARINEN, Hannele, VIRSIHEIMO, Tuula, HIIVALA, Kaisa, SAVO, Mari ja SALOMÄKI, TIMO 2012.http://www.hotus.fi/system/files/KK_heraamohoito.pdf
MICROSOFT OFFICE 2010. Clipart.