YHTEISHAUN AIKATAULU2005YHTEISHAUN AIKATAULU2005
31.1.2005-11.2.2005   
 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEITAJÄRJESTÄVÄ AMMATILLINEN KOULUTUS
HAKUKORTTI JÄTETTÄVÄ OPOLLE VIIMEISTÄÄN
4.2.2005 
28.2.2005-18.3.2005 
 MUU AMMATILLINEN KOULUTUS JA LUKIOKOULUTUS
HAKUKORTTI JÄTETTÄVÄ OPOLLE VIIMEISTÄÄN11.3.2005
Opiskelijaksi ottamisen perusteetammatillisessaperuskoulutuksessaOpiskelijaksi ottamisen perusteetammatillisessaperuskoulutuksessa
Etusijoja peruskoulutasoisille ei ole
Lisäpisteet hakuvuonna peruskoulun jalisäopetuksen päättäville
Ottaminen suoritetaan valintapistemäärän jahakijan esittämän hakutoivejärjestyksenperusteella
PERUSTUTKINTOON JOHTAVANKOULUTUKSEN VALINTAPISTEET:-------------------------------------------------PERUSTUTKINTOON JOHTAVANKOULUTUKSEN VALINTAPISTEET:-------------------------------------------------
Hakutoiveet   0, 1 tai 3  pistettä
Sukupuoli   0 tai 2  pistettä
Perus- tai lisäopetuksen oppimäärän
     suorittaminen hakeutumisvuonna   0 tai 3  pistettä
Todistuspisteet
- yleinen koulumenestys   0 – 16   pistettä
- painotettavat oppiaineet   0 – 8   pistettä
Mahdollisesti järjestettävä pääsy- tai    0 – 10 pistettä
      soveltuvuuskoe
Työkokemuspisteet   0 – 5 pistettä
            -HUOM:  oppivelvollisuuden suorittamisen jälkeen  hankitusta työkokemuksesta
HakutoiveetHakutoiveet
1-hakutoiveesta 3 pistettä
2-hakutoiveesta 1 piste
SukupuoliSukupuoli
2 pistettä vähemmistösukupuolelle, josvalintayksikössä on alle 30 % ko.sukupuolta
Perus- tai lisäopetuksenoppimäärän     suorittamisajankohtaPerus- tai lisäopetuksenoppimäärän     suorittamisajankohta
3 pistettä mikäli perus- tailisäopetuksen oppimäärä on  suoritettuhakeutumisvuonna
Yleinen koulumenestysYleinen koulumenestys
Yhteisten aineiden keskiarvo päättötodistuksesta:äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskontotai elämänkatsomustieto, historia ja yhteiskuntaoppi, matematiikka,fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, musiikki, kuvataide,käsityö, kotitalous
Yhteisiin oppiaineisiin kuuluvat valinnaisaineet,joiden oppimäärä on vähintään 2 vvt
Yleinen koulumenestys/pisteitäannetaan seuraavasti:Yleinen koulumenestys/pisteitäannetaan seuraavasti:
Keski-arvo
Pisteitä
Keski-arvo
Pisteitä
5.50-5.74
4
7.25-7.49
11
5.75-5.99
5
7.50-7.74
12
6.00-6.24
6
7.75-7.99
13
6.25-6.49
7
8.00-8.24
14
6.50-6.74
8
8.25-8.49
15
6.75-6.99
9
8.50-
16
7.00-7.24
10
Painotettavat arvosanatPainotettavat arvosanat
KOLMEN parhaan aineen ka. huomioidaanseuraavista oppiaineista (myös valinnaisaineet)
liikunta
kuvataide
käsityö
kotitalous
musiikki
Painotettavat arvosanat/pisteitä annetaan seuraavastiPainotettavat arvosanat/pisteitä annetaan seuraavasti
Keski-arvo
Pisteitä
5.50-5.99
2
6.00-6.49
3
6.50-6.99
4
7.00-7.49
5
7.50-7-99
6
8.00-8.49
7
8.50-
8
PÄÄSY- JASOVELTUVUUSKOKEETPÄÄSY- JASOVELTUVUUSKOKEET
VOIDAAN JÄRJESTÄÄ SEURAAVILLA ALOILLA
 
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
Tanssialan perustutkinto
Musiikkialan perustutkinto
Lennonjohdon perustutkinto
Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto
Hammastekniikan perustutkinto
Liikunnanohjauksen perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 LOPULLINEN VALINTA TEHDÄÄN AINOASTAAN KOKEESTA SAATUJENPISTEIDEN PERUSTEELLA
TyökokemusTyökokemus
Yleinen työkokemus, jonka on hankkinutperusopetuksen oppimäärän suoritettuaantai 16 vuotta täytettyään (väh. 3 kk)
Tasapistetilanteessavalinnan ratkaisee:Tasapistetilanteessavalinnan ratkaisee:
Hakutoivejärjestys
Mahd. pääsy- ja soveltuvuuskokeet
Sukupuoli
Yleinen koulumenestys
Lukuaineiden keskiarvo (äidinkieli ja kirjallisuus,toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto taielämänkatsomustieto, historia ja yhteiskuntaoppi, matematiikka,fysiikka, kemia, biologia, maantieto)
LISÄKSILISÄKSI
Koulutuksen järjestäjä voi järjestääKIELIKOKEEN niille, joiden äidinkieli onmuu kuin opetuskieli (hyväksytty/hylätty)
JOUSTAVA VALINTA on mahdollistaesim. sairauden ym. syyn vuoksi
Opiskelijaksi ottamisenperusteet lukiokoulutuksessaOpiskelijaksi ottamisenperusteet lukiokoulutuksessa
Pääsyvaatimuksena perusopetuksen tai sitävastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaminen
Lukuaineiden keskiarvo (äidinkieli ja kirjallisuus,toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto taielämänkatsomustieto, historia ja yhteiskuntaoppi,matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto)
Mahdolliset painotettavat oppiaineet,  pääsy jasoveltuvuuskokeet ja muut lisänäytöt huomioidaankoulutuksen järjestäjän ilmoittamalla tavalla.