PPT_kansilogo.jpg
1.11.2011
1
Ikääntyneiden palvelut 2010 –Kuntakyselyn osaraportti
Riikka Väyrynen
THL_PEARL_RGB_large.jpg
teksti.jpg
1.11.2011
2
Palvelutarpeen arvioinnissa tarpeelliseksi katsottujenpalvelujen järjestäminen kunnissa vuonna 2010
Lähde: THL, Ikääntyneiden palvelut 2010 – Kuntakyselyn osaraportti
THL_PEARL_RGB_large.jpg
teksti.jpg
1.11.2011
3
Ikääntyneiden hyvinvointia edistävien kotikäyntienjärjestäminen kunnissa vuosina 2007 ja 2010
Lähde: THL, Ikääntyneiden palvelut 2010 – Kuntakyselyn osaraportti
THL_PEARL_RGB_large.jpg
teksti.jpg
1.11.2011
4
Ikääntyneiden palvelut 2010 –Kuntakyselyn osaraportti
Vuonna 2010 vajaa kaksi kolmesta vastanneesta kunnasta järjestiikääntyneiden hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Kotikäyntejäjärjestettiin sekä asukasmäärältään isoissa että pienissä kunnissa.
Iäkkäille suunnattu neuvontakeskus tai vastaava oli noin 40prosentilla vastanneista kunnista.
Vuonna 2010 sosiaalihuoltolain 40 a §:n mukainen palvelutarpeenarviointi oli tehty kyselyyn vastanneissa kunnissa 10,5 prosentille 75vuotta täyttäneistä.  Heistä noin 70 prosenttia oli saanut lisää taiuusia palveluja.
Vastanneista kunnista suurin osa pystyi tekemään palvelutarpeenarvioinnit laissa asetetussa määräajassa eli seitsemässäarkipäivässä yhteydenotosta.
Palvelutarpeen arvioinnissa tarpeellisiksi katsotuista palveluistaiäkkäiden henkilöiden palveluasumisen järjestäminen tuotti enitenvaikeuksia.
http://www.thl.fi/fi/tilastot, Tilastoraportti 36/2011 1.11.2011