Yhteishaku keväällä 2015
Suomen koulutusjärjestelmä
suomenkoulutusjärjestelmä
Sähköinen yhteishaku
Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi
 
Kevään yhteishaku II asteelle 24.2.-17.3.2015.
(Huom! Hiihtolomaviikko 23.2. – 27.2.2015)
Yhteishaku valmistaviin koulutuksiin edellisenjälkeen 19.5.-21.7.2015
Hakuohjeita
Oppilas täyttää hakemuksen ohjatusti koulussa taiyhdessä huoltajan kanssa kotona
Yhdellä henkilötunnuksella voi tehdä vain yhdenhakemuksen.
Hakemuksessa on viisi hakutoivetta.
Hakutoivejärjestyksellä on merkitystä
2 p  1. toive
0 p  2.-5. toive
Pisteet koskevat vain ammatillisiin tutkintoihin hakevaa.
Hakuohjeita
Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista.
Itse haku ei edellytä huoltajan allekirjoitusta.
Aikataulut
Yhteishaku ammatilliseen ja lukiokoulutukseen
24.2.-17.3.2015
Pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeet huhti-toukokuu2015 (jos on)
Tieto sekä valituille opiskelijoille että ei-valituilleaikaisintaan to 11.6.2015 alkaen.
opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 25.6.2015
Päättötodistus
Opiskelijaksi ottamisessa käytetään perusopetuksenpäättötodistusta, ei joulu- tai välitodistusta.
Kaikki hakijat kutsutaan pääsykokeisiin, joten hakulomakkeessa ei kysytäarvosanoja.
Opiskelijaksi ottamisen perusteetammatillisessa peruskoulutuksessa
HAKEUTUMISVUONNA SUORITETTU 9.-10.LK TAI VASTAAVA (6 p)
ILMAN 2. ASTEEN OPISKELUPAIKKAA (8 p)
YLEINEN KOULUMENESTYS (1-16 p)
PAINOTETTAVAT AINEET (1-8 p)
TYÖKOKEMUS (ei koske peruskoululaisia)
HAKUTOIVEET
1. hakutoive pistettä
muut hakutoiveet (2.-5.) pistettä
PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEET (1-10 p)
SUKUPUOLI (2 p)
Opiskelijaksi ottamisen perusteetlukiokoulutuksessa
Lukuaineiden keskiarvo sadasosan tarkkuudellaesim. 7,85
Koulutuksen järjestäjä voi halutessaan käyttääpääsy- tai soveltuvuuskokeita ja/tai ottaa huomioonhakijan harrastukset, muun koulutuksen tai lisänäytöt
Harkinnanvarainen valinta
Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella ottaa enintään 30%kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön otettavistaopiskelijoista valintapistemääristä riippumatta.
Perusteita hakemiselle ovat
oppimisvaikeudet,
sosiaaliset syyt,
koulutodistusten puuttuminen tai todistuksen vertailuvaikeudet
Koulutustarpeet ja mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan aina huomioon,kun pistejärjestyksestä poiketaan.
Opiskelijaksi ottamista koskevasta pistejärjestyksestäpoikkeamisen perustuu annettuihin tietoihin tai koulutuksen järjestäjänhankkimiin asiakirjoihin. Hakijan tulee alustavan valinnan jälkeen osoittaakoulutuksen järjestäjälle ne suoritukset ja tiedot, joihin vetoaa.
Entä jos haluaa muuttaahakutoiveita?
Hakutoivemuutos tehdään hakijan omasta s-postiosoitteesta osoitteeseenneuvonta@opintopolku.fi hakuaikana (viim.17.3. klo 15 mennessä).
 Lisätietoja Oph:n ohjaus- ja neuvontapalvelutpuh. 029 533 1010
Opojen yhteystiedot:
Opojen yhteystiedot löytyvät esimerkiksi seuraavasta osoitteesta:
ja koulujen kotisivuilta
mitenvalitaan.gif