ppt-pohja
Tulos vs. Kassa / #1 MYYNTI
Myynnistä syntyy tuloa laskutushetkellä
Vaikuttaa tulokseen heti laskutuksen jälkeen,mutta näkyy kassassa vasta maksuajankuluttua
Yleensä (maksuajan pituudesta riippuen)kassa näyttää myynnin suhteen”huonommalta” kuin mitä se todellisuudessa on
ppt-pohja
Tulos vs. Kassa / #2 HANKINNAT
Ostoista syntyy kulu tilaushetkellä
Vaikuttaa tulokseen heti tilauksen jälkeen,mutta näkyy kassassa vasta maksuajankuluttua
Yleensä (maksuajan pituudesta riippuen)kassa näyttää ostojen suhteen ”paremmalta”kuin mitä se todellisuudessa on
ppt-pohja
Tulos vs. Kassa / #3 VARASTO
Oletetaan, että on kaksi täysin identtistäyritystä A ja B sillä erolla, että B on ostanut100.000 eurolla enemmän raaka-aineita
Pitääkö nyt siis B:n tuloksen näyttää 100.000huonommalta, vaikka raaka-aineita ei olekäytetty myynnin aikaansaamiseksi?
ppt-pohja
Tulos vs. Kassa / #3 VARASTO
Tulos ”tasataan” varaston muutoksella (varastonarvo ollut tilikauden alussa 200.000):
A
B
Liikevaihto
1.000.000
1.000.000
Ostot
200.000
300.000
Varaston muutos(kasvu)
0
+ 100.000
Muut kulut
700.000
700.000
Tulos
100.000
100.000
ppt-pohja
Tulos vs. Kassa / #3 VARASTO
Kassan kannalta raaka-aineet pitää kuitenkinmaksaa maksuajan kuluttua ja raaka-aineostotsiis heikentävät kassaa maksuajan päätteeksi.
Tuloslaskelmassa raaka-aineostoja eivälttämättä ole vielä kuluina tuloksestavähennetty
ppt-pohja
Tulos vs. Kassa / #4 LAINAT
Lainanotto ei ole tuloa yritystoiminnasta eikälainan takaisinmaksu menoatuotannontekijöiden maksusta => lainaerät eivätkuulu tuloslaskelmaan, vaan ne kulkevat taseenkautta
Lainasta maksettuja korkoja voidaan kuitenkinpitää liiketoiminnan kuluina
Lainaerät siis muokkaavat ainoastaankassavirtaa, eivät tuloslaskelmaa
ppt-pohja
Tulos vs. Kassa / #5 INVESTOINNIT
Pitkävaikutteiset investoinnit vaikuttavatyrityksen liikevaihdon synnyttämiseen useantilikauden ajan. Siksi niiden vähentäminentuloksesta yhden tilikauden aikana vääristäisitulosta
Investoinnit jaetaan usealle tilikaudellepoistoksi. Poistamaton investoinnin määräodottaa taseessa tulevia tilikausia
Kassasta investointi joudutaan yleensämaksamaan yhdessä erässä maksuajankuluttua
ppt-pohja
Tulos vs. Kassa / #5 INVESTOINNIT
Investoinnin käsittely tilinpäätöksissä:
ppt-pohja
Tulos vs. Kassa / #5 INVESTOINNIT
Kassatapahtumat investoinnissa
Vaikuttaa kassaan heti täysimääräisesti
ppt-pohja
Tulos vs. Kassa
Pääosin edellisistä syistä johtuen kassavirtatai kassasaldo eivät suoraan kerroyritystoiminnan kannattavuudesta
Huonosti menestyvän yrityksen hyvältänäyttävä kassatilanne saattaa johtua esim.lainanotosta
Hyvin menestyvän yrityksen huonolta näyttäväkassatilanne saattaa johtua esim. asiakkaillemyönnetyistä pitkistä maksuajoista
Silti kassavirran riittävyys on edellytyskannattavan yritystoiminnan pyörittämiselle