Onnistunut tapahtuma
Miten teet tilaisuudestasikiinnostavan?
Vaikuttajan näkökulma
– Antti Kaikkonen
KUTSU
Selkeä, pääviesti heti esiin
Lyhyt, tarvittaessa lisätietoja muualta
Ulkoasu: kannattaa panostaa, krjoitusvirheetkarkoittavat
Ajoitus, ainakin kolme viikkoa ennen, mieluumminvielä aikaisemmin – myös ennakkokutsu hyväkäytäntö
Muut faktat, kuten tieto mahdollisestaosallistumismaksusta
V.P. ei aina toimi – soitto perään?
Tilaisuuden jälkeen
kiitoslahja / materiaalipaketti
kiitoskirje / sähköpostiviesti / joulukortti?
mahdollistavat järjestäjätaholta vielä jonkunviestin osallistujille
eivät välttämättömiä, mutta hyvä tapa /mahdollisuus
Ajoitus
Selvitä niiden kutsuttavien kalenteria, joitaerityisesti haluat paikalle (esimerkiksieduskunnalla tietty viikkorytmi)
Erityisesti johtotason tehtävissä olevilla useintiukasti buukattu kalenteri
kutsut ajoissa
tilaisuuden kesto kompakti
Paikka
mielellään helposti tavoitettavissa
jos kyse esim. kahden päivän tapahtumasta,voi etäisempi sijainti olla hyväkin = porukkaei karkaa
hyväksi tiedetty tai muuten kiinnostavapaikka
osoite selkeästi näkyviin (case Live ClubApollo)
Ohjelma
Joku täky hyvä: mielenkiintoinen alustaja, esiintyjä,vieraileva artisti, bändi tms.
Tarjoilut lisäävät houkuttelevuutta
Jos asiaohjelmaa, huomioi ajankohtaisuus, josmahdollista
Nimekkäät esiintyjät yleensä lisäävät mielenkiintoa
Myös järjestäjätaho(t) merkityksellinen
Pitkät luennot eivät kaikkia kiinnosta
Jätä aikaa myös vapaalle keskustelulle, ja ihmistentapaamiselle
Esimerkkikutsuja
tekes_ennakko
Esimerkkikutsuja
metsäteoll_1
Esimerkkikutsuja
metsäteoll_2
Esimerkkikutsuja
sampo
Esimerkkikutsuja
gramex1
Esimerkkikutsuja
gramex2
Esimerkkikutsuja
kiinteistöliitto
Esimerkkikutsuja
kiinteistöliitto2
Esimerkkikutsuja
SLU
Esimerkkikutsuja
tilintark
Esimerkkikutsuja
pienet_sankarit
Esimerkkikutsuja
PMI