KANSALAISVAIKUTTAMINEN
DEMOKRATIA ELI KANSANVALTA
Suomessa kansanvalta on suurelta osin järjestetty edustukselliseksidemokratiaksi: kansalaiset valitsevat keskuudestaan johtajatpäättämään asioista
Demokratialla voidaan tarkoittaa ainakin
arvoa
kansan tai enemmistön tahdon toteutumista
yhteiskuntamallia
menettelytapaa päättäjien valitsemiseksi
Demokratialle välttämättömiä tunnuspiirteitä
vapaat, rehelliset vaalit
vastuunalainen hallitus
kansalaisten perusoikeudet
demokraattinen kansalaisyhteiskunta
MITÄ ON KANSALAISVAIKUTTAMINEN?
Perustuslain mukaan yksilöllä on ”oikeus osallistua javaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen”
Ù kansalaisvaikuttaminen kuuluu siis olennaisena osanademokratiaan
Kansalaisvaikuttaminen on toimintaa, jolla kansalaisetpyrkivät muuttamaan tai säilyttämään yhteiskunnassavallalla olevia asioita
Ù kansalaisten aktiivista osallistumista yhteiskuntansa julkiseenkeskusteluun ja päätöksentekoon
TYYPILLISIMPIÄ VAIKUTTAMISEN TAPOJA
Arjen valinnoissa kyse on omaan elämänpiiriin keskittyvästäpoliittisesta toiminnasta. Kuluttamiseen ja ympäristöön liittyvätpäätökset ovat tyypillistä arjen politiikkaa
Julkiseen keskusteluun osallistuminen tarkoittaa kansalaistenkeinoja tuoda mielipiteensä esiin epävirallisia kanavia pitkin.Tällaisia keinoja ovat mielipidekirjoitukset, pamfletit tai vaikkapayhteiskunnallisesti kantaa ottavat laulut.
Ryhmäksi järjestäytyminen tarkoittaa, että ihmiset kokoontuvatyhteen ja muodostavat ryhmän tai muodollisemman järjestön, jokaajaa sen jäsenille yhteisiä tavoitteita.
Päätöksentekoon osallistumisella tarkoitetaan tässä niitä yleensämuodollisia keinoja, joiden avulla kansalaiset voivat vaikuttaajulkiseen päätöksentekoprosessiin, esimerkiksi kuntien ja valtionpäätöksiin. Esim. äänestäminen.
AKTIIVINEN KANSALAISUUS
Kansalaisuus on sekä kuulumista yhteisöön että toimintaa
virallinen asema (status) jonkin maan tai maiden kansalaisena
oikeuksien mukainen toiminta kansalaisena (rooli)
Aktiivinen kansalaisuus korostaa ihmisten yhteiskunnallistatoimintaa
kansalainen ottaa osaa yhteiskunnan asioihin
Aktiivinen kansalaisuus ei synny itsestään, vaan se pitää oppia.Tarvitaan perustiedot ja taidot.
Osallistuminen opitaan osallistumalla
MIKSI IHMISET OSALLISTUVAT?
Tyypillisimpiä syitä osallistua ovat:
arvojen ja aatteiden ajaminen
etujen tavoittelu
uusien aiheiden tuominen politiikkaan taisulkeminen sieltä pois
poliittinen toiminta itsessään taiammattipolitikointi
DEMOKRATIAN ONGELMAT JA HAASTEET
Toimivaa kansanvaltaa uhkaavat ainakin
passiivisuus, irtaantuminen ja syrjäytyminen
tietojen ja taitojen vajavaisuus
keskustelun puute
ääriliikkeet
populismi
huonot kokemukset (esim. petetyt vaalilupaukset)
Lisäksi kansanvallan toimivuus vaarantuu, jos
poliittinen eliitti erkanee kansasta
byrokratia lannistaa demokratian
politiikka pakenee demokraattista päätöksentekoa
poliitikot syyllistyvät vääränlaiseen populismiin jakatteettomiin lupauksiin
 MITEN VAIKUTTAMISEN VOI ALOITTAA?
Mikä on toiminnan päämäärä?
Kuka päättää?
Miten toimitaan?
LÄHTEET
www.kansanvalta.fi
Hallituksen politiikkaohjelmat: Kansalaisvaikuttaminen -hanke
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman loppuraportti