Ammatillisuuden ydintä etsimässä
kun S2-opetus muuttuu ja kenttäkasvaa
13.02.2010
Heikki.Mieskolainen@eiraedu.com /Eiran aikuislukio
Costa Rica 2008 488.jpg
Mikä on muuttunut S2-opetuksen kentällä?  
1.Kokemusperäistä ja jopa tutkittua tietoa
2.OPSit, oppimäärä, kelpoisuudet, oma yhdistys
3.Olli Nuutisesta YKI-treeneihin
4.Entistä erilaisempia oppijoita…
5.Erilaisia mamuopettajia, S2-lehtoreita, kouluttajia
6.S2-yo-tutkinto, yleiseur. viitekehys, YKI, KIKE, päättökoe
7.Kielitaitokäsitys + toiminnallisuus
13.02.2010
Heikki Mieskolainen/ Eiranaikuislukio
C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\HKXAU6VI\MCj03342680000[1].wmf
Mikä ehkä ei ole muuttunut?
1.Oman työn ja kentän perussirpaleisuus
2.Kotouttamisen resurssit?
3.Yksikielisen opetuksen haasteellisuus
4.Tasapainoilu: Opettajajohtoisuus – mahdollistaminen …
5.Arvioinnin haasteellisuus
tulos/tehty matka
yhteismitallisuus
6.Suomi toisena  VAI suomi vieraana  kielenä?
7.Huono omatunto kieliopista…
13.02.2010
Heikki Mieskolainen/ Eiranaikuislukio
C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\NWSTNH7Y\MCBD05048_0000[1].wmf
S2-opettajan keskeisiä rooleja:
1. KATALYSAATTORI
2. TULKKI + MALLI
3. ANN0STELIJA + kohdentaja
4. PEILI
5. OPPIMISEN jaINTEGROITUMISEN TUKI
6. INFORMOIJA
7. OIVALLUTTAJA
8. LUOTETTAVA  KAPTEENI
=  prosessien käynnistäjä  ja …ylläpitäjä
= kieli, (tapa)kulttuuri
=  kieli, kulttuuri
=  palautteenanto
=  ERILAISUUDEN  osaltaainakin koko kurssin ajan
=   ”syöttäjä”
=   vertaa numero 1
=
13.02.2010
Heikki Mieskolainen/ Eiranaikuislukio
Miksi autenttisuutta opetukseen?
JOTTA
oppija tutustuu eri”tekstilajeihin”
kielen elementit esiintyvätluontevissa jamonipuolisissakonteksteissa
oppijan strategiset taidotkehittyvät
voimme puhua S2-oppimisesta
… SAMALLA
1.Oppijalle mielihyvää”oikean suomen ”opiskelusta
2.oppimisympäristö laajenee
3.oppija kohtaa kielensosiopragmaattisen puolen
4.opettajan roolit 1,2, 6 ja 7toteutuvat paremmin
5.oppijan suomi kehittyy niinSUJUVUUDEN, TARKKUUDENKUIN KOMPLEKSISUUDENnäkökulmasta
13.02.2010
Heikki Mieskolainen/ Eiranaikuislukio
Minäpä käytän sarjakuvaa autenttisena tekstinäViivi ja Wagner / HS 24.10.08, Juba
13.02.2010
Heikki Mieskolainen/ Eiranaikuislukio
http://www.hs.fi/kuvat/iso_webkuva/1135240465534.gif
On hyvä muistaa, että
1.oppijakin voi tuoda materiaalia tunneille
2.tavoitteesta riippuu, miten arvioin
3.opettajan tehtävä on suunnata
4.opettajan tehtävä on määritellä ja kertoa tavoitetaso
5.esim. luetun ymmärtämistä voi mitata monella tavalla –mutta ei miten tahansa.
6.oppijat pitää totuttaa… ( = siedätyshoitoa)
7.oppijakin oppii opettamalla
8.erityisesti syntyperäinen opettaja voi eksyä kotimetsässään!
13.02.2010
Heikki Mieskolainen/ Eiranaikuislukio
C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\QOLHS3TS\MCBD07204_0000[1].wmf
Lopuksi
1.Jokainen haluaa kuuluaryhmään.
2.Jokainen haluaa tullanähdyksi ja kuulluksi.
3.Jokainen tarvitsee arvostusta– ilman suorituksia.
4.Vietnamilainen opiskelija:”Opettaja on jumalanviransijainen”
5.Kotoutuja tarvitseeidentiteetin.
Mistä niitä saa?
13.02.2010
Heikki Mieskolainen/ Eiranaikuislukio
Costa Rica 2008 367.jpg