DISKURSSIEN VALTA
Oppikirja s. 158 - 169
diskurssi = puhetapa eli tapa, miten eriasioista puhutaan
valtadiskurssi = johtavassa asemassa olevapuhetapa
luonnollistuminen = valtadiskurssin puhetapaalkaa vaikuttaa arjessakin ainoalta tavaltakäsitellä jotain asiaa
vastadiskurssi = puhetapa, joka asettuuvaltadiskurssia vastaan
Määritelmiä
SUORA VAIKUTTAMINENSUORA VAIKUTTAMINEN
aatteiden levittämiseen ja kampanjointiinaatteiden levittämiseen ja kampanjointiin
vahvistetaan mielipiteitävahvistetaan mielipiteitä
vedotaan tunteisiinvedotaan tunteisiin
toistetaan iskulauseitatoistetaan iskulauseita
vedotaan me-henkeenvedotaan me-henkeen
esitetään asiat mustavalkoisinaesitetään asiat mustavalkoisina
osoitetaan syntipukkejaosoitetaan syntipukkeja
liioittelu, puolitotuudetliioittelu, puolitotuudet
=PROPAGANDA=PROPAGANDA
Suora - epäsuora vaikuttaminen
suostuttelu
asioiden ujuttaminen tajuntaan
pyrkimys myönteiseen ilmapiiriin
 esim. mainos liittää tuotteen tietynlaiseenelämäntapaan
 =MANIPULAATIO
EPÄSUORA VAIKUTTAMINEN
indoktrinaatio = piilovaikuttaminen
opettaminen
Propaganda
palkintojen avulla tapahtuva vaikuttaminen
pakottaminen
Inhimillisen vaikuttamisen hienovaraisuusjärjestys