© Riitta Huovila 2008
Käsityön projektit
Samansisältöinen käsityöJyväskylän normaalikoulunopetussuunnitelmassa
©Riitta Huovila 2008
Opetuksen järjestäminen
lukuvuosi
1. lk
alkuopetuksen käsityö
2. lk
alkuopetuksen käsityö
3. lk
vaihtotyöskentelynä ts ja tn
4. lk
vaihtotyöskentelynä ts ja tn
5. lk
valinnan mukaan ts tai tn + projekti
6. lk
valinnan mukaan ts tai tn + projekti
7. lk
valinnan mukaan ts tai tn + projekti
8. - 9. lk
valinnaiskurssit
Yhteisprojektien tavoitteena on
ylläpitää ja harjoittaa molempien käsityönalueiden tietoja ja taitoja
laajentaa oppilaan käsityöalan tuntemusta
integroida käsityönopetus mm.yrittäjyyskasvatuksen,kulttuurikasvatuksen jateknologiakasvatuksen aihepiireihin
Projektityö voi olla
tuote, jonka valmistamiseen tarvitaan sekätekstiilityön että teknisen työn materiaaleja jatekotapoja.
lehtitelineet_04 (10)
laatikon_miekkas2
oranssit_ukot
Projektityö voi olla
yhteisestä aihepiiristä lähtevä tuotesarja.
Suunnitellaan esteettisesti ja toiminnallisestiyhtenevä tuotesarja. Osa tuotteista valmistetaankovista, osa pehmeistä materiaaleista.
IMG_9424
Sauna-sarja
Kenkä-projekti
ag5loqk
Huppypyyhe ja pesukinnas
Projektityö voi olla
erikoismateriaaleihin tai uusiin tekotapoihinperustuva työ.
syksy 001
harjat_iso
monta_300
Harjat
suikka_450
Projektityö voi olla
useiden oppiaineiden muodostama integroitukokonaisuus.
kaikki_lavasteissa_450
taistelu_225
vaakunamallin suunnittelu_450
Projektityö voi olla
Perusopetuksen aihekokonaisuuksiinperustuva jakso
farkkuteline2_iso
kosteudenimemiskoe
Ihmisenä kasvaminen
Kulttuuri-identiteetti jakansainvälisyys
Viestintä ja mediataito
Osallistuva kansalaisuus jayrittäjyys
Vastuu ympäristöstä,hyvinvoinnista ja kestävästätulevaisuudesta
Turvallisuus ja liikenne
Ihminen ja teknologia
Projektijakson opetuksen järjestäminen
Projektitöiden opetuksessa on mahdollista ryhmittääopetusta kahden opettajan voimin eri tavoilla:
koko luokka on samassa tilassa, kaksi opettajaaohjaamassa
luokka on jaettu sekaryhminä kahteen tilaan:
ryhmät vaihtuvat puolivälissä jaksoa
ryhmät vuorottelevat viikoittain
ryhmät hajoavat aloituksen jälkeen ja oppilaatetenevät omaan rytmiinsä
Projektien ongelmia..
projektien pitkä ajallinen kesto, vie aikaaharjaantumiselta valitulla käsityön osa-alueella
vaatii opettajalta monipuolista taidonhallintaa
mielekkäiden työvaihtojen puute (toistaiseksi)
ajoittaiset opetuksen ruuhkatilanteet javälineiden puute (.. järjestelykysymys)
Projektien iloja
projektitöiden kautta on mielekästä toteuttaasamansisältöistä käsityötä - vuosisuunnitelmaan jääoppilaalle mahdollisuus painottua joko ts- tai tn-opintoihin
mielenkiintoisia, entistä laaja-alaisempia töitä
mahdollisuus järkevään integrointiin jakäsityönopetuksen liittämiseen aihekokonaisuuksiin
luontevaa opettajien välistä yhteistyötä