THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
11.1.2015
1
Epämuodostumat 1993–2010Tilastoraportti 1/2013 kuvinaAnnukka RitvanenSeija Sirkiä
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
Epämuodostumat  1993-2010
Epämuodostumatapauksien esiintyvyys syntyneillä lapsillapysyi vuosina 1993–2010 melko tasaisena.
Keskimäärin 3,5 prosentilla vastasyntyneistä eli hieman yli2 000 vastasyntyneellä vuosittain todettiin merkittäviäepämuodostuma.
Esiintyvyyslukujen ajoittaiset suuret vaihtelut liittyvätepämuodostumarekisterin toiminnan uudistuksiin.Pieni satunnaisvaihtelu johtuu epämuodostumienharvinaisuudesta.
Eri epämuodostumatyyppien tiedoissa ei vuonna 2010 olluthavaittavissa merkittävää eroa aiempiin vuosiin verrattuna.
Seurantajakson 1993−2010 aikana tehtiin vuosittainkeskimäärin noin 250 raskauden keskeyttämistä sikiönepämuodostumien vuoksi. Keskeytysten lukumäärä onkasvanut hitaasti ja oli noin 340 vuonna 2010.
11.1.2015
2
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
11.1.2015
3
Kuvio 1. Epämuodostumatapauksien esiintyvyydet (1/10 000vastasyntynyttä) vuosina 1993–2010.
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
Kuvio 2. Raskauden keskeytysten osuus (%) kaikistaepämuodostumatapauksista vuosina 1993–2010.
11.1.2015
4
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
Kuvio 3. Sikiön epämuodostumien perusteellatehtyjen raskaudenkeskeytysten esiintyvyys(1/10 000 vastasyntynyttä) vuosina 1993–2010.
11.1.2015
5
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
Kuvio 4. Epämuodostumatapauksien esiintyvyydet (1/10 000vastasyntynyttä) vuosina 1993–2010 yliopistollistensairaaloiden erityisvastuualueilla.HUS=Helsingin ja TYKS=Turun yliopistollisen keskussairaalan sekäTAYS=Tampereen, KYS=Kuopion ja OYS=Oulun yliopistollisen sairaalanerityisvastuualue.
11.1.2015
6
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
Kuvio 5. Raskaudenkeskeytysten osuus (%) kaikistaepämuodostumatapauksista vuosina 1993–2010yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueilla.HUS=Helsingin ja TYKS=Turun yliopistollisen keskussairaalan sekäTAYS=Tampereen, KYS=Kuopion ja OYS=Oulun yliopistollisensairaalan erityisvastuualue.
11.1.2015
7
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
Kuvio 6. Anenkefalian ja spina bifidan esiintyvyys(1/10 000 vastasyntynyttä) vuosina 1969–2010.
11.1.2015
8
Anenkefalia(aivottomuus)
Spina bifida(selkärankahalkio)
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
Kuvio 7. Raskauden keskeytysten osuus (%)kaikista NTD-raskauksista vuosina 1981–2010.
11.1.2015
9
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
Kuvio 8. Downin oireyhtymän (21-trisomia) esiintyvyys(1/10 000 vastasyntynyttä) vuosina 1993–2010.
11.1.2015
10
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
Kuvio 9. Downin oireyhtymän (21-trisomia) esiintyvyys(1/10 000 vastasyntynyttä) naisen ikäryhmän mukaanvuosina 1993–2010.
11.1.2015
11
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
Kuvio10. Downin oireyhtymän (21-trisomia) ikävakioituja ikävakioimaton esiintyvyys vuosina 1991–2010(naisen ikä).
11.1.2015
12
1. Syntyneet ja raskaudenkeskeyttämiset
2. Syntyneet
3. Raskauden keskeyttämiset
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
2.
1.
3.
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
Kuvio 11. Raskaudenkeskeytysten osuus (%) kaikistaDown-raskauksista (21-trisomia) vuosina 1993–2010.
11.1.2015
13
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
Kuvio 12. Raskauden keskeytysten osuus (%) kaikistaDown-raskauksista (21-trisomia) naisen ikäryhmänmukaan vuosina 1993–2010.
11.1.2015
14
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
Kuvio 13. Huulisuulakialueen halkioiden esiintyvyys(1/10 000) vuosina 1974–2010.
11.1.2015
15
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
11.1.2015
Kuvio 14. Suulakihalkioiden ja huulisuulakihalkioidenkokonaisesiintyvyys (1/10 000) vuosina 1974–2010.
11.1.2015
16
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL
THL_helmi_BIG_rgb
Linkkejä
11.1.2015
17
Epämuodostumat 1993−2010
    Tilastoraportti 1/2013:
Tilastoraportti 1/2013 / Annukka Ritvanen ja Seija Siirkiä / Epämuodostumarekisteri,THL