Kappaleet 7 ja 8: Intertemporaalinenbudjettirajoite ja kulutus
KT34 Makroteoria I
Juha Tervala
Intertemporaalinen budjettirajoite
Robinson Crusoe on saarella kaksi periodia
Hän saa määrän Y1 kookospähkinöitä tänään ja Y2 seuraavalla periodilla
Hän voi ottaa ja antaa lainaa reaalikorolla r
Hänen toisen periodin kulutus on
 𝐶 2 = 𝑌 2 + 𝑌 1 − 𝐶 1  1+𝑟 
Jaetaan lauseke termillä (1+r) ja järjestellään termejä uudelleen, saadaan
Intertemporaalinen budjettirajoite
  𝐶 1 + 𝐶 2 1+𝑟 = 𝐾𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑦𝑘𝑦𝑎𝑟𝑣𝑜   𝑌 1 + 𝑌 2 1+𝑟 = 𝑇𝑢𝑙𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑛𝑦𝑘𝑦𝑎𝑟𝑣𝑜  𝜔 𝑉𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 
Iso gamma on korvattu pienellä gammalla
Termi 1/(1+r) on diskonttotekijä, joka kertoo intertemporaalisen hinnan: huomisen kulutuksen hinta tämän päivän kulutuksessa
Jos r >0, 1 1+𝑟 <1
Eli tällöin nykyinen kulutus on arvokkaampaa kuin tuleva kulutus
Alkuvarallisuus ja kulutus
Figure 7.1
A = omavaraisuuspiste (autarky)
Tuleva kulutus
0
D
B
Varallisuuden tai tulojen muutos
B´´
D´´
}
}
Varallisuuden muutos siirtääbudjettisuoria, muttei kulmakerrointakoska reaalikorko ei muutu
Nykyinen kulutus
Figure 7.2 (a)
Tuleva kulutus
0
Indifferenssikäyrä: valinta nykyisen ja tulevankulutuksen välillä
Nykyinen kulutus
Fig. 8.1 (a)
Nykyinen kulutus
Tuleva kulutus
0
Optimaalinen kulutus
IC1
IC2
IC3
B
D
R
C1
C2
M
Y1
Y2
(i)
(i)Osa nykyisestäkulutuksesta rajoitetaanlainalla
(ii)
(ii)Laina maksetaankorkojen kanssaseuraavalla periodilla:C2
Fig. 8.2 (a)
-(1+r)
Budjettirajoite ja preferenssitmääräävät optimaalisen valinnan
Tuleva kulutus
0
Optimaalinen kulutus
A
Y1
Y2
B
IC1
IC2
IC3
D
R
C1
C2
(i)
(i)Osa nykyisistä tuloistasäästetään
(ii)
(ii)Tulevaisuudessakulutetaan enemmän: elisäästäminen on tulevaakulutusta: periodilla:C2
Fig. 8.2 (b)
Nykyinen kulutus
-(1+r)
Kulutus
Määräytyykö kulutus tulojen ja varallisuuden mukaan
𝐶=𝐶( 𝜔 + ,  𝑌 𝑑  + )
Kulutuksen ja tulojen riippuvuus on vahva
Kulutuksen ja varallisuuden välillä myös riippuvuus
Fig. 8.7
Kulutus, käytettävissä olevat tulot ja varallisuusRankassa, 1980-2006
Source:   OECD
(a) Consumption and Household Wealth
(b) Consumption and Disposable Income
Valtion intertemporaalinenbudjettisuora
Kotitalouden budjettisuora
  𝐶 1 + 𝐶 2 1+𝑟  𝐾𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑦𝑘𝑦𝑎𝑟𝑣𝑜 =  𝑌 1 + 𝑌 2 1+𝑟  𝑇𝑢𝑙𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑛𝑦𝑘𝑦𝑎𝑟𝑣𝑜 
Valtion budjettisuora
  𝐺 1 + 𝐺 2 1+ 𝑟 𝑔  𝐾𝑢𝑙𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑛𝑦𝑘𝑦𝑎𝑟𝑣𝑜 =  𝑇 1 + 𝑇 2 1+ 𝑟 𝑔  𝑇𝑢𝑙𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑛𝑦𝑘𝑦𝑎𝑟𝑣𝑜 𝑉𝑎𝑙𝑡𝑖𝑜 

Valtion tilanne on identtinen kotitalouksien kanssa: velkaantuminen tänään tarkoittaa menojen leikkauksia tai verojen (T) korotuksia huomenna