UE1 syksy 2007
© Anne Rongas
1
Uskonto ja kulttuuri
Millä eri tavoin aihetta voisi hahmottaa?
Kulttuuri vaikuttaa uskontoon ja uskontokulttuuriin
Kulttuuri ymmärretään tässä laajasti ihmisentoiminnan jälkinä fyysisessä maailmassa(esim. kirja), psyykkisessä (esim. kirjoitus- jalukutaito) tai sosiaalisessa todellisuudessa(esim. kirjastolaitos ja sen toiminta).
UE1 syksy 2007
© Anne Rongas
2
Uskonnon suhde arjen elämään
Uskonto on kulttuurin osatekijä.
Eri aikoina uskonnon vaikutus ihmistenjokapäiväiseen elämään on vaihdellut.
Mikä on nyt uskonnon vaikutus ihmistenarkeen meillä ja muualla?
Mitä tapahtuu, kun kulttuurit kohtaavat?
esimerkiksi kristinuskon historia kertoo,konflikteista, sulautumisesta ja rinnakkainelosta
UE1 syksy 2007
© Anne Rongas
3
Kulttuurin moraalinen selkäranka
Koti, uskonto ja isänmaa: uskonto piirtääreunaviivat elämässä  arvot ja normit
Uskonto kertoo, mikä hyvää ja arvokastaelämässä ja miten erottaa oikea väärästä
Kultainen sääntö: sosiaalinen toimintataito;olla ihminen ihmiselle
Entä kun ihminen on ihmiselle susi? Miten,miksi? Liittyykö uskonto pahuuteen?
UE1 syksy 2007
© Anne Rongas
4
Kulttuuriset perinteet
Millaisia asioista nimitetään perinteiksi?
Mitä merkitystä perinteillä on?
Miksi jotkut vastustavat perinteitä?
Millaisia uskonnollisia perinteitä liittyyarkeen ja juhlaan?
Millaisia kieltoja ja tabuja perinteisiin voiliittyä?
UE1 syksy 2007
© Anne Rongas
5
Uskonto ja taide
Taiteen irtautuminen uskonnollisista yhteyk-sistä on tapahtunut vasta modernilla ajalla
Edelleen uskonto innoittaa taiteilijoita
Taideteokset ovat myös tärkeitä uskonnonviestin välittäjiä ja kokemusten herättäjiä
Merkittävin arkkitehtuuri on keskittynytpyhäköihin ja hautakammioihin
ue_taide1b
UE1 syksy 2007
© Anne Rongas
6
Uskonnollinen perinne elää taiteessa
Uskontoihin liittyvä kirjallisuus, musiikki,tanssi, teatteri, tekstiili- ja kuvataide,kuvanveisto ja arkkitehtuuri ovat kauttaaikojen ilmentäneet uskonnon symboliikkaa,pyhiä kertomuksia, pyhien ihmisten elämää,jumaluuden ilmentymiä ja merkkitapahtumia.
Uskonnollinen taide koskettaa ihmisiäerityisesti tunnekokemuksena.
Taide välittää uskontoa sukupolvelta toiselle.
frauenalpenkapelle
UE1 syksy 2007
© Anne Rongas
8
UE6/HI7 Yleisen taidehistorian jakirkkohistorian kurssi aikuislukiossa
voit opiskella itsenäisinä verkko-opintoina
soveltuu erityisesti uskonnon tai historianainereaaliin osallistuville
kurssisuoritus on arvioitava portfolio
kätevä kertaamisessa
samalla kurssilla sekä historian ettäkirkkohistorian polku  opit hyödyntämäänhistorian tietoja uskonnon opiskelussa