UE1 11.9.2006
© Anne Rongas 2006
UE1:Uskonnon luonne ja merkitys
Kotkan aikuislukio
© Anne Rongas 2008
UE1 11.9.2006
© Anne Rongas 2006
Uskonnon merkitys
Mikä asema uskonnolla on tämän päivänmaailmassa?
Marx: Uskonto on kansan oopiumia, josta ihmiseton vapautettava.
Freud: Uskonto on ihmissuvun neuroosi, josta mejoskus paranemme.
Uskonto poliittisena keppihevosena?
Henkilökohtainen maailmasuhde
UE1 11.9.2006
© Anne Rongas 2006
Uskonnon merkitys näkyy monessa
paavi
UE1 11.9.2006
© Anne Rongas 2006
Maailmankuva
Uskonto kytkeytyy monilla sidoksilla aikaan jakulttuuriin
Eri aikoina kuva maailmasta on vaihdellut jaheijastunut myös uskontoon
Ero idän ja lännen uskontojen välillä
Keskeinen kysymys: Kuuluuko maailmankuvaantuonpuoleinen?
Kaikkiin kulttuureihin on kuulunut uskonto jossakinmuodossa
maailmankuva
Maailmankuvat muuttuvat
UE1 11.9.2006
© Anne Rongas 2006
Maailmankatsomus
Jokaisella ihmisellä, tiedostettu taitiedostamaton kokonaisnäkemys elämästä.
Sisältää arvomaailman, maailmankuvan jaelämänkatsomuksen.
Ohjaa ajattelua, valintoja.
Elämänkatsomus yksilöllinen vastaus: kukaolen, mitä voin toivoa, miten tulisi elää
UE1 11.9.2006
© Anne Rongas 2006
Uskonnonvapaus
Demokraattisten valtioiden keskeisimpiävapauksia (YK:n ihmisoikeuksien julistus)
Perustuslaki, uskonnonvapauslaki
Positiivinen vapaus (länsimainen tulkinta):vapaus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa
Negatiivinen vapaus vapautta uhkasta:entisissä sosialistivaltioissa valtio suojeliihmisiä uskonnolta
UE1 11.9.2006
© Anne Rongas 2006
Kysymys lasten uskonnonvapaudesta:uusi uskonnonvapauslaki 1.8.2003
Lapsen uskonnollinen asemaUuden uskonnonvapauslain mukaan lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsenuskonnollisesta asemasta. Se ei enää määräydy automaattisesti huoltajien(vanhempien) mukaan.Mikäli huoltajat eivät pääse asiasta sopuun, voi huoltajana toimiva äiti päättääyksin lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan vuoden kuluessa lapsensyntymästä. Kuitenkin jos tuomioistuin on päättänyt tehtävien jaosta huoltajienkesken toisin, noudatetaan tuomioistuimen päätöstä.12-17-vuotiaan lapsen uskonnollisen aseman muutokset edellyttävät lapsen jahuoltajien samanmielisyyttä. Huoltajat päättävät lapsen uskonnollisesta asemastakuitenkin siten, että 12 vuotta täyttänyt henkilö voidaan liittää uskonnolliseenyhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain omalla kirjallisellasuostumuksellaan. 15 vuotta täyttänyt henkilö voi huoltajien kirjallisellasuostumuksella itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä.Entiseen tapaan 18-vuotias voi itsenäisesti päättää uskonnollisesta asemastaan.
UE1 11.9.2006
© Anne Rongas 2006
Uskonto ilmiönä
”Uskonto on yhteisöä koossa pitävä voima.” (EmilDurkheim)
”Uskonto on uskoa yliluonnolliseen.” (E.A. Hoebel)
Uskonto on seurausta ihmismielen luonnollisistatoimintamekanismeista, tavasta jäsentää maailmaa.(Kognitiivinen uskontotiede)
Uskonto on pyhän (sakraalin) aluetta elämässä;erotuksena maalliseen (profaaniin).
Ja noin 300 muuta määritelmää.
UE1 11.9.2006
© Anne Rongas 2006
Uskon, uskomme vai en, emme
221ibar2[1]
Uskonto henkilökohtaisenakokemuksena
Jumalayhteys
Uskonnon sosiaalinenulottuvuus
Ei empiirisen tieteentavoitettavissa
Usko ja epäily
Relativisimi
UE1 11.9.2006
© Anne Rongas 2006
Teos (kreikkaa) = Jumala
teisti uskoo kaikkivoipaan Jumalaan
ateisti ei usko yliluonnollisiin voimiin
panteistin mielestä jumaluus on kaikkialla
monoteisti uskoo yhteen Jumalaan
polyteisti uskoo yhtä aikaa moniin jumaliin
Kotitehtävä: mitä ovat agnostismi, animismi,deismi, satanismi ja totemismi?