Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessiOpetuspäällikkö Leena Pöntynen
Ylöjärven kaupunginperusopetuksenopetussuunnitelmaprosessi2016
Luku 3 Perusopetuksen tehtävä jayleiset tavoitteet
Opetuspäällikkö Leena Pöntynen
Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessiOpetuspäällikkö Leena Pöntynen
Perusopetuksen tavoite
PoL §2
”…opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen jaeettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heilleelämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.”
Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
Tarpeelliset tiedot ja taidot
Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisenedistäminen
Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessiOpetuspäällikkö Leena Pöntynen
Laaja-alainen osaaminen
Laaja-alaisella osaamisella
tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdonmuodostamaa kokonaisuutta
Tukee opetuksen eheyttämistä.
Kuvataan koulun ja opettajan toiminnalle asettuvina tavoitteina, eisuoraan oppilaiden osaamisvaatimuksina.
Osaamisen tavoitteet täsmennetään vuosiluokkakokonaisuuksittain.
Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessiOpetuspäällikkö Leena Pöntynen
Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet
Ajattelu ja oppimaanoppiminen
Kulttuurinenosaaminen,vuorovaikutus jailmaisu
Itsestähuolehtiminen jaarjen taidot
Monilukutaito
Tieto- javiestintäteknologinenosaaminen
Työelämätaidot jayrittäjyys
Osallistuminen,vaikuttaminen jakestäväntulevaisuudenrakentaminen
Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessiOpetuspäällikkö Leena Pöntynen
Agenttityöskentely
Agenttivetoinen ryhmä työstää ylöjärveläistä laaja-alaisen osaamisen kalenteria ja miettii, onkopainottaminen jollakin luokka-asteella tarpeen.
 Painotuskalenteri eri vuosiluokille
Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessiOpetuspäällikkö Leena Pöntynen
Prosessiosallisuus: Agenttien vetämäiltakoulu lautakunnalle ja rehtoreille
Tutustuminen laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin
Osa-alueiden painotus ja arvostus
Yhteinen ymmärrys siitä, mikä Ylöjärvenperusopetuksessa on tärkeää =>
tekstin ja koulujen toimintakulttuurin työstö alkaailtakoulun jälkeen
Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessiOpetuspäällikkö Leena Pöntynen
Toiminta iltakoulun jälkeen
Kuntakohtaisen opetussuunnitelman tekstit
Opetuspäällikkö ja agentit tuottavat tekstin ja kuntakohtaisenpainotuskalenterin rehtoreille pähkäiltäväksi.
Rehtorit työstävät tekstiä ja opetushenkilöstön työstöä kesäkuunseminaarissaan.
Lautakunta käy läpi työstetyn materiaalin kesäkuun 2015kokouksessaan.
Koulukohtainen työstäminen on koulujen painopisteenä lukuvuonna2015-2016.
Kuntakohtaisesta OPS:sta päätetään keväällä 2016.
Ylöjärven opetussuunnitelmaprosessiOpetuspäällikkö Leena Pöntynen