aalto_HSE_fin
Verotuksen perusteet I
Prof. Heikki Niskakangas
aalto_HSE_fin_alakulma
Verot
Ovat vastikkeettomia pakkosuorituksia valtio,kunnat ja seurakunnat – vrt. maksut. Hyötyjämaksaa?
Bruttoveroaste 48,5% (1994) 46.3% (2015).Pohjakosketus vuosina 2009 ja 2010 (42,3 %)
Suurimmat verot:
arvonlisävero (alv)
kunnan tulovero
valtion tulovero
Muita veroja: liikenne, tupakka, viina, perinnöt,varallisuudensiirto, kiinteistöt, valmisteverot,arpajaisvero
aalto_HSE_fin_alakulma
Valtion saamat verot 2012
Ansiotulo                          5,5 mrd.
Alv                                   16,5 mrd.
Pääomatulo                      2,1 mrd.
Yhteisövero                       4.6 mrd. (yht.)
Energiaverot                      4,4 mrd.
Korkotulon lähdev.             300 meur.
Perintö- ja lahjavero           445 meur.
Vakuutusmaksuvero           665 meur.
Tupakkavero                       757 meur
Alkoholijuomavero              1,4 mrd.
Autovero                             1,25 mrd.
 Varainsiirtovero                  540 meur.
aalto_HSE_fin_alakulma
Kuntien verot 2010
Kunnallinen tulovero   15,1 mrd.
Kiinteistövero                1.2 mrd.
Koiravero                       0 meur.
Lisäksi:
Osa yhteisöveron tuotosta
Valtionavut
Valtuustot päättävät veroprosentista marraskuussa
Kuntien suurimmat menot ovat terveys- ja sairaanhoitosekö opetustoimi.
aalto_HSE_fin_alakulma
Verotus ja käyttäytymismuutokset
Veromuutoksilla on lähes aina käyttäytymisvaikutuksia
Eläkkeelle jääminen, säästäminen. Neutraalisuus.
Ostajan maksaman ja palvelun tuottajan saaman hinnanerotusta kutsutaan verokiilaksi – Palkka.
Verokiila aiheuttaa hyvinvointitappioita – taloudellinenmenetys
Positiiviset ja negatiiviset käyttäytymisvaikutukset
Veron tilittäjä vs. lopullisen rasituksen kärsijä
Tulonjakovaikutukset pitkällä aikavälillä
Oikeudenmukaisuus ja arvot
aalto_HSE_fin_alakulma
Hyvä verojärjestelmä
Verot aiheuttavat yhteiskunnalle kustannuksia
Ensisijaisesti neutraali verotus
Tulonjakotehtävä tuloverotuksella ja tulonsiirroilla
Oikeudenmukaisuuskysymykset ja poliittiset paineet
Yksinkertainen ja helppo panna toimeen
Tietoiset pyrkimykset käyttäytymisvaikutuksiin
aalto_HSE_fin_alakulma
Verovelvolliset
Kaikki luonnolliset henkilöt, myös lapset jakuolinpesät
Yhteisöt: osakeyhtiöt, osuuskunnat, säätiöt,yhdistykset (luettelo TVL:ssä)
Yleinen verovelvollisuus: vakituinen asunto ja kotitai asuu 6 kk tai 3 vuoden sääntö.
Ulkomailla asuvat ovat rajoitetusti verovelvollisia
Yhteisö: rekisteröinti, johtopaikka
Ay ja Ky eivät erillisiä verovelvollisia
Kiinteä toimipaikka Suomessa
Ulkomaisen väliyhteisön vero suoritetaan tänne
aalto_HSE_fin_alakulma
Yleishyödylliset yhteisöt
Maksaa veroa vain elinkeinotulostaan jakiinteistötulostaan.
Elinkeinotuloa on liike- ja ammattitulo – EVL 1 §.
Verohallinnon ohjeistus käytännössä tärkeää
Ratkaisu yleishyödyllisyydestä tehdäänkokonaisarvioinnin perusteella
Elinkeinotoimintaa vai ei? Ratkaistava myösalv:n osalta. Oikeuskäytännön merkitys
Superyleishyödylliset yhteisöt
aalto_HSE_fin_alakulma
Perheverotus
Erillisverotus vai yhteisverotus?
Puolisomääritelmä, merkitystä mm. vähennyksissä japerintö- ja lahjaverotuksessa – avioliitossa,rekisteröidyssä parisuhteessa tai yhteinen lapsi
Yrittäjäpuolisot – yritystulo jaetaan puolisoille.
Alaikäinen lapsi – erillinen verovelvollinen,alaikäisyydellä merkitystä erityisestiperintöverotuksessa, myös 14 vuoden rajalla merkitystä.
Perheverotuksen tulevaisuus – perhekäsitteenhämärtyessä vaikeaa korostaa perhekokonaisuuttaverotuksessa.
aalto_HSE_fin_alakulma
Eriytetty järjestelmä
Kaksi tulolajia: ansiotulot ja pääomatulot
Valtion ansiotuloverotus progressiivista
Kuntaverotus lähtökohtaisesti ja erilaiset sos.maksut suhteellisia
Työtulovähennyksellä ja ansiotulovähennykselläkompensoidaan suhteellisuuden lisääntymistä –kohdistuvat pieni- ja keskituloisiin
Pääomatulot – melkein tasaverotuksen piirissä,valtion veronsaajana - 30 % - 33 % - 40.000 €(2015)
aalto_HSE_fin_alakulma
Tulolähteet
Verotus on nettoverotusta – pudas tulo
Henkilökohtainen tulolähde (TVL)
Elinkeinotulolähde (EVL)
Maatalouden tulolähde (MVL)
Toisen tulolähteen tappiota ei voi vähentää toisentulolähteen voitosta
Myös yhteisöillä voi olla henkilökohtainen tulolähde
Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän ehdotus –osakeyhtiöissä vain EVL-tulolähde