logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Tietokannan normalisointi
Relaatiokaavion parantamista
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Taustaa
Käsitteellisen mallinnuksen avulla muodostettiin kuvakohdealueen tietosisällöstä
ER-kaavio kuvaa yksilö- ja yhteystyypit ominaisuuksineen jalukumäärärajoitteineen.
ER-kaavio muunnettiin relaatiokaavioksi mekaanisenprosessin avulla.
Tuloksena esitys tietokannan tauluista, kentistä sekä perus- javiiteavaimista.
Relaatiokaavio ei välttämättä ole paras mahdollinen.
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Normalisointi
Normalisointivaiheessa relaatiokaaviota tarkastellaan kriittisesti
kaavion parantamiseksi
laadun varmistamiseksi
Relaatiokaavion taulut muunnetaan yhä korkeampiin ns.normaalimuotoihin.
Kukin normaalimuoto asettaa edellistä normaalimuotoa tiukemmatkriteerit relaatiokaavion laadulle.
Kriteerien on oltava voimassa kaikilla kuviteltavissa olevilla (rakenteenmukaisilla) tietueilla.
Perustuu ns. funktionaalisten riippuvuuksien analysointiin.
Tavoitteena redundanssin (tarpeettoman toiston) sekä erilaistenrajoitteiden ja anomalioiden (poikkeuksien) poistaminen.
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Funktionaalinen riippuvuus
Funktionaalisellariippuvuudella tarkoitetaantilannetta, jossa kentän A arvoyksikäsitteisesti määrääkentän B arvon.
Oheisessa tilanteessa pätevätseuraavat funktionaalisetriippuvuudet:
IDEtunimiSukunimi
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Funktionaalinen riippuvuus
Oheisessa taulussa vallitsevat funktionaaliset riippuvuudet:
TilnoRivino → TuotekoodiKpl
Vasemman puolen kentät yhdessä määräävät tuotekoodin jakappalemäärän.
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Normaalimuodot
Ensimmäinen normaalimuoto (1NF)
Toinen normaalimuoto (2NF)
Kolmas normaalimuoto (3NF)
Boyce-Coddin normaalimuoto(BCNF)
Neljäs normaalimuoto (4NF)
Viides normaalimuoto (5NF)
”Välttämätön”normalisointi
Kaikkienanomalioidenpoisto
3NF riittää useimpiintietokantasovelluksiin.
Tarkastellaan muunnosta3NF-tasolle asti.
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Ensimmäinen normaalimuoto
Tietokannassa ei saa olla moniarvoisia kenttiä.
Kenttien yksiarvoisuus (atomisuus) kuuluu jo relaation määritelmään.
Alla oleva taulu ei ole ensimmäisessä normaalimuodossa.
Kurssit on moniarvoinen kenttä.
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Muunnos ensimmäiseen normaalimuotoon
Moniarvoiset kentät pilkotaan toistamalla tietue riittävän monta kertaa.
Menettely luo redundanssia, joka poistetaan myöhemmin.
Huomaa muuttunut perusavain.
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Toinen normaalimuoto
Taulun on oltava ensimmäisessä normaalimuodossa.
Jokaisen perusavaimeen kuulumattoman kentän on lisäksi oltavafunktionaalisesti riippuvainen koko perusavaimesta.
Alla oleva taulu ei ole toisessa normaalimuodossa.
Sukunimi ja Etunimi ovat funktionaalisesti riippuvia HenkilönID-kentästä, joka on perusavaimen aito osajoukko.
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Muunnos toiseen normaalimuotoon
Jaetaan toistanormaalimuotoarikkova tauluuseampaan tauluun:
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Kolmas normaalimuoto
Taulun on oltava toisessa normaalimuodossa.
Taulussa ei saa olla transitiivisia riippuvuuksia.
Transitiivinen riippuvuus on funktionaalinen riippuvuus kahden perusavaimeenkuulumattoman kentän välillä.
Alla oleva taulu ei ole kolmannessa normaalimuodossa.
Transitiivinen riippuvuus Postinro → Postitoimip.
Transitiiviset riippuvuudet aiheuttavat redundanssia sekä anomalioita dataalisättäessä, poistettaessa ja päivitettäessä.
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Muunnos kolmanteen normaalimuotoon
Muodostetaantransitiivisestariippuvuudestaoma taulunsa.
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Mitä korjaat ja miten?
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Mitä korjaat ja miten?
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Mitä korjaat ja miten?
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen
Normalisointitehtävä
Muodostakaa työpareja.
Normalisoikaa (ja korjatkaa tarvittaessa) seuraavallakalvolla oleva tietokanta niin laadukkaaksi kuinmahdollista.
Valmistautukaa esittämään ja perustelemaanratkaisunne.
Analysoikaa mahdollisia jäljelle jääviä anomalioita jarajoitteita.
Tietokanta käsittelee leiri-ilmoittautumisia.
logokuva
Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Vesa Ollikainen