Asiatekstejä moniintarkoituksiin
Kieli ja tekstit 1, s. 150
viestintätilanne vaikuttaa ilmaisutavan ja tyylinvalintaan
hyvä asiateksti on sekä sisällöltään että tyyliltäänyhtenäinen ja johdonmukainen
viestintätilanteeseen sopimattomat sanat jalauserakenteet (esim. puhekielisyydet, alatyylinilmaukset) saavat lukijan epäilemään kirjoittajanasiantuntijuutta; myös kirjoitusvirheet heikentävätuskottavuutta
tavoitellaan tarkkaa ilmaisua: täsmälliset käsitteet,alan kieli
Tekstilajeja: erilaisten instituutioiden päätökset,ohjeet ja määräykset
Hallinnollinen teksti
tekijä näkymätön, lähdettä ei välttämättä kerrota
tavoitellaan yleispätevyyttä ja tarkkuutta; käytetäänabstraktia sanastoa ja monimutkaisia lause- javirkerakenteita
pyritään jatkuvasti parantamaan selkeyttä
Virkakieli
tavoite on esittää uutta tietoa ja pohtia tarkasti jonkinilmiön olemusta, syitä  ja seurauksia
tekstilajeja: tutkielmat, luennot, väitöskirjat, muuttieteelliset julkaisut
lähestytään aihetta ulkopuolisena, objektiivisesti
vältetään tunnepitoisia, subjektiivisia kannanottoja
päätelmät perustellaan tutkimustuloksilla jaosoittamalla tiedon lähteet
popularisointi: selitetään asia yleistajuisesti, käytetäänvähemmän terminologiaa
Tieteellinen teksti
epämuodollisempia kuin hallinnolliset ja tieteellisettekstit
asiantuntijatekstit, artikkelit, esseet  saattavatmuistuttaa tieteellisiä tekstejä
pääkirjoitus, uutinen  tyyliltään muodollisia
kolumni, reportaasi, haastattelu  tulevat lähellelukijaa, kirjoittajan oma ääni kuuluu
Journalistiset asiatekstit