SÄDEHOITO
Sädehoitoa annetaan ns.lineaarikiihdyttimellä. Lineaarikiihdyttimettuottavat elektronisäteilyä tai fotonisäteilyä.Ihon pinnassa tai sen läheisyydessä olevaakasvainta hoidetaan elektronisäteilyllä.Syvemmällä olevia kasvaimia hoidetaanvoimakkailla fotonisäteilyllä. Sädehoito eitunnu miltään eikä sitä voi havaita.
Hoidossa käytetään korkeaenergistä ionisoivaasäteilyä. Säteilyenergia tuhoaa syöpäsolujaestämällä soluja jakautumasta ja kasvamasta.Sädehoito tuhoaa erityisestijakautumisvaiheessa olevia soluja, joitakasvaimessa on enemmän. Sädehoidostasaattaa aiheutua sivuvaikutuksia, nevaihtelevat sen mukaan, mitä kehon osaa sädehoidetaan ja kuinka suuri on säteilyannos.
Sädehoidolla voidaan myös lievittäätehokkaasti mm. kipua, jonka kasvainaiheuttaa.
Useimmiten sädehoitoa annetaan neljästäkahdeksaan viikkoon kestävänä jaksona.Varsinainen hoito kestää vain muutamanminuutin kerrallaan. Usein hoitoa annetaanvain kerran päivässä, mutta poikkeuksiakin on.Jotta syöpäsolut eivät pääsisi kasvamaanuudelleen, pyritään hoito toteuttamaan ilmantaukoja. Joskus sädehoito riittää ainoaksihoitomuodoksi, kuten mm. joidenkinimusolmukesyöpien hoidossa.
Sädehoitoa voidaan myöskin antaa ennenleikkausta, jotta kasvain pienentyisi.
Jokaisella sädehoito suunnitellaanyksilöllisesti. Hoidon suunnitteluun osallistuulääkärin ja potilaan lisäksi fyysikoita,röntgenhoitajia ja muuta hoitohenkilökuntaa.
Ennen sädehoidon aloittamista on kuitenkintärkeä tietää minkälaisesta syövästä onkysymys, missä kasvain sijaitsee ja senmahdollinen leviäminen.
 Kemosädehoito
Sädehoidon vaikutusta voidaan tehostaaantamalla lisäksi syöpälääkehoitoa. Tämätarkoittaa kemosäde hoitoa. Kyseinenhoitomuoto on parantunut monen syövänhoitomuoto on parantunut monen syövänhoitotulosta.