Koulutusjärjestelmä
Opiskelureitti
TYÖELÄMÄ
Tiede-
korkea-
koulu
Ammatti-
korkea-
koulu
Ammatillinen perustutkinto
 Yhdistelmäopinnot
Lukiotutkinto
TOISEN ASTEEN KOULUTUS
Perusopetus
MMT-TAUSTAISENLAPSEN/NUORENKOULUTUSPOLUT
Ammattiopisto(mm.lähihoitaja, kokki)koulutus 3-4 vuotta,
kaksoistutkinto
Valmistavaopetus
Palosaaren alakouluMED-luokka(tehostettu tuki)
Yläkoulu, 7-9 luokat
Lapsi 13-16 -vuotias
Alakoulu, 1- 6 luokat
Lapsi 6-12 -vuotias
Hietalahden yläkoulu10-luokka
Variskan jaVöyrinkaup. yläkouluNivelluokka
Valmistavaopetus
Mmt-valmistavaopetuskesto ½ - 1 vuotta
Lukio(ylioppilas) koulutus 3-4 vuotta
Yliopisto
(mm. opettaja, lääkäri)
koulutus 4-6 vuotta
Ammattikorkea-koulu (AMK)
(mm. sairaanhoitaja,Insinööri)
koulutus 3-4 vuotta
S2-kielen opetus, Oman äidinkielen oeptus ja MMT-tukiopetus
Valmistavaopetus
Esikoululapsi 6-vuotias