bakgrund
Jorden
Ilmastonmuutos −
onko sillä väliä?
Meteorologi Martin Hedberg
Swedish Weather Center
bakgrund
23
Sää (Sade, pilvet, tuuli, kosteus, lämpötila…)
Luonnon keino tasapainottaa ilmakehässä vaikuttavia voimia.
bakgrund
IlmastoIlmasto: sää tilastollisesti tarkasteltuna.
Ilmasto tarkoittaa pitkän aikavälin keskimääräistä säätä.
100 vuotta
bakgrund
Ilmastonmuutos (sääilmiöt, jäätiköt, merenpinnan nousu…)
Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan sään merkittävää muuttumista.
Pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa, että sää on muuttunut monestiaiemminkin.
100 000 vuotta
bakgrund
KasvihuoneilmiöKaikilla planeetoilla, joita ympäröi ilmakehä.
bakgrund
21
22
Energiaa säteileemaan pinnasta
Auringon säteilylämmittää maanpintaa
Withoutgreenhouse gases:
-18 degrees!
Kasvihuonekaasujenvaikutus:
+15 astetta!
Maan pinnasta tulevasäteily lämmittääkasvihuonekaasuja
Energiaa säteileeilmakehästä
bakgrund
sol2
Jorden
Ulkoiset syyt
 auringon aktiivisuus
 maapallon kiertorata
 meteoriitit
Sisäiset syytIhmisen aiheuttamat
 kasvihuonekaasujen päästöt
 hiukkaset/pilvet
 aavikoituminen, eroosio
S
i
s
ä
i
s
e
t
 s
y
y
t
L
u
o
n
n
o
l
l
i
s
e
t
 t
a
k
a
i
s
i
n
s
y
ö
t
t
ö
 t
u
l
i
v
u
o
r
e
n
p
u
r
k
a
u
k
s
e
t
y
l
l
ä
t
t
ä
v
ä
t
 l
u
o
n
n
o
n
i
l
m
i
ö
t
- Ilmastonmuutos -
bakgrund
15
Kasvihuonekaasut
Hiukkaset
Säilyvät ilmakehässä
1 viikon
Säilyvät ilmakehässä100 vuotta
(enimmäkseen laskevatilmakehän lämpötilaa)
(nostavat ilmakehänlämpötilaa)
bakgrund
bakgrund
16
Revelle-Suess
Roger Revelle ja Hans E. Suess: Carbon DioxideExchange Between Atmosphere and Ocean and theQuestion of an increase of Atmospheric CO2 during thePast Decades. Tellus 1957.
bakgrund
CO2
 Helppo tilastoida
 Helppo verrata ilmaston tilaa eri aikoina
 On myös muita kasvihuonekaasuja − sekä luonnossa esiintyviä ettäihmisen aiheuttamia
 Ilmastoon vaikuttavat muutkin tekijät kuin kasvihuonekaasut
Hiilidioksidipitoisuus kuvaa ihmisenvaikutusta ilmastoon
bakgrund
1
2
3
4
5
Jääkausi
Vuosi 1900
Vuosi 2100?
Vuosi 2000
Ilmasto 100 vuoden kuluttua:
Lämpötila on nykyisen jajääkauden lämpötilan puolitetunerotuksen verran korkeampi
bakgrund
 Helppo tilastoida
 Helppo verrata ilmaston tilaa eri aikoina
 Vaarana sekoittaa käsitteet “ilmaston lämpötila” ja “päivittäinenlämpötila”
 Ilmastonmuutos näkyy myös sademäärissä, kosteudessa,tuulioloissa jne.
Lämpötila ilmastonmuutoksen mittarina
bakgrund
17
Ilmastonmuutostamitataan lämpömittarilla
Mutta ongelma ei ole lämpötilan nousu.
Vaan sen seuraukset.
bakgrund
18
bakgrund
10
bakgrund
Ideström & Skinnarmo
19
bakgrund
20
bakgrund
11
bakgrund
9
bakgrund
12
 Lämpötila nousee.
 Haihtuminen lisääntyy − ja niin myös sateet.
 Merenpinta nousee, jäätiköt sulavat, äärimmäisetsääilmiöt...
Kasvit ja eläimet sopeutuvat tai katoavat.
Ihmiset ja yhteiskunnat sopeutuvat.
bakgrund
”Ilmaston muuttuminen on vain luonnollista”
”Kun ymmärrämme muutokseen vaikuttavatlainalaisuudet, voimme pysäyttää sen”
”Jonkun muun täytyy vähentää päästöjään”
Ihmiskunnan suuri itsepetos
struts
bakgrund
13
Pienikin askel vie eteenpäin.
bakgrund
lampa2
lampa2
 Energiankäytön tehostaminen
 Uusiutuvien energianlähteiden käyttö
 Hiilidioksidin talteenottosekä biopolttoaineista että fossiilisista polttoaineista
raffinaderijpg
vindkraftverk
solfangare2
skog3
bakgrund
oken3
regn-stupror_MHedberg
Catarina
Sää muuttuuMilloin, missä, miten usein, voimakkuus…
termometer_17
Keskilämpötila nousee
Enemmän ja rankempia sateitaTulvat, maanvyörymät…
Haihtuminen lisääntyyKuivuus, eroosio, maastopalot…
bakgrund
6
Pitkä jarrutusaika
Ilmastonmuutoksella
on…
bakgrund
7
Ketjureaktio
Ilmastonmuutoson…
bakgrund
8
Monia peruuttamattomiavaikutuksia
Ilmastonmuutoksellaon…
bakgrund
Jorden
KYLLÄ
I
l
m
a
s
t
o
n
m
u
u
t
o
k
s
e
l
l
a
o
n
 v
ä
l
i
ä
.
P
o
i
k
k
e
u
k
s
e
t
t
a
.