Lämpö
Lämpö on energiaa. Kappaleet voivatluovuttaa ja vastaanottaa lämpöenergiaa.Lämpöenergia voi myös varastoitua.
Hiekka lämpenee ja jäähtyynopeammin kuin vesi.
C:\All My Files\Physical Science Honors\book_images\beach.gif
Suuri varaava takka lämpenee hitaasti, mutta säilyttää lämpönsä kauan.
Lämmitettäessä tiilimuuriin varastoituu paljon energiaa.
Saunan kiukaaseen valitaan kiviä, jotka
varastoivat hyvin lämpöä.
Tällä energialla höyrystetään kiukaalle
 heitetty vesi.
1.Mitä isompi lämmitettävänkappaleen massa on, sitä enemmänse varastoi lämpöä.(m)
2.Eri aineet varastoivat lämpöä eritavoin. Aineen lämmönvaras-tointikykyä  kuvaa aineen ominais-lämpökapasiteetti. (c, taulukosta)
3.Lämmön määrä riippuu myös siitä,kuinka paljon aineen lämpötilamuuttuu. (∆t)
E = c · m · ∆t
Jos aineella on pieni ominaislämpökapasiteetti,
se lämpenee ja jäähtyy helposti.
Joidenkin aineidenominaislämpökapasiteettejä:
kulta:   0,13 kJ/(kg·°C)
hopea: 0,24 kJ/(kg·°C)
ilma: 1,01 kJ/(kg·°C)
kupari: 0,39 kJ/(kg·°C)
rauta: 0,45 kJ/(kg·°C)
vesi: 4,19 kJ/(kg·°C)
Näistä  lämpenee helpoiten ( vähimmällä energialla)  kulta.
Veden lämmittämiseen tarvitaan eniten energiaa.
Kultakilon lämpötilan nostaminen yhdellä asteellä vaatii 0,13 kJ energiaa,
vesikilon lämpötilan nostaminen yhdellä asteella vaatii 4,2 kJ energiaa.