Taiga
Pohjoinen havumetsävyöhyke
Lauhkean vyöhykkeen pohjoisosassa kylmänvyöhykkeen eteläpuolella.
Suomen yleisin puulaji on mänty.
Kiertää maapallon ympäri.
Tunnetaan myös käsitteellä taiga.
Kasvukausi
Aika, jolloin vuorokauden keskilämpötila on yli+ 5⁰ C.
Kasvukauden pituus vaihtelee sijainninmukaan.
Lämpötila & sademäärä vaikuttavat eniten kasvienelämään.
Pienilmasto
Ilmasto-olot vaihtelevat pienelläkin alueella.
Pohjoisrinteet ovat kylmimpiä, toisaalta myösyöllä alavat alueet (suot).
Miksi ?
Maaperän happamuus ja ravinteet
Happamuus (pH) vaikuttaa kasvienkasvamiseen.
Mitä happamampi maaperä, sitä huonommimkasvit saavat ravinteita.
Kalkkipitoinen kallioperä tai kalkitus vähentäähappamuutta.
Maalajit
Jaetaan kallioperästä rapautuneisiinkivennäismaalajeihin (sora, hiekka, hieta, silttija savi....sekä lajittumaton moreeni)  jaeloperäisestä aineesta syntyneisiin eloperäisiinmaalajeihin (turve, lieju, muta, multa).
Maannokset
Maaperä muuttunutta pintaosaa sanotaanmaannokseksi maan pinnasta noin 60 cmsyvyyteen.
Maannos syntyy yhdessä ilmaston jakasvillisuuden vaikutuksesta.
Podsolimaannos havumetsäalueella
Ruskomaamaannos lehtimetsäalueella