EPÄSUORA KYSYMYSLAUSE
Epäsuora kysymyslause (Kysyvä sivulause)
Suora kysymys  Epäsuora kysymys
1. Vad har du gjort?
2. Har du läst läxorna?
3. Vem har inte läst
    läxorna?
Jag vill veta vad du har gjort.
Haluan tietää, mitä sinä olet tehnyt.
Jag vill veta om du har läst läxorna.
Haluan tietää, oletko lukenut läksyt.
Jag vill veta vem som inte har
läst läxorna.
Haluan tietää, kuka ei ole lukenut läksyjä.
Sanajärjestys = KON SU KIE PRE
KONSU     KIEPRE
Jag vill veta vad duhar gjort.
Jag vill veta om du har  läst läxorna.
Jag vill veta vem som intehar läst läxorna.
Muista!
1. Jos suora kysymys alkaa kysymyssanalla
2. Jos suora kysymys alkaa verbillä
3. Jos kysymyssana on subjekti tai sen osa
Sanajärjestys  on aina
kysyvä sivulause saadaan muuttamalla sanajärjestystä.
kysyvä sivulause alkaa om-sanalla.
kysyvään sivulauseeseen lisätään som-sana.
KON SU KIE PRE
Muuta suorat kysymykset sivulauseiksi.
1. Varför var du inte i skolan?
    Jag vill veta…
2. Vilken tid kom du hem i går?
    Jag vill veta…
3. Gillar du den här tröjan?
    Jag vill veta…
varför du inte var i skolan.
vilken tid du kom hem i går.
om du gillar den här tröjan.
4. Ska du verkligen göra det?
    Jag vill veta…
5. Vem har gjort det?
    Jag vill veta…
6. Vilken buss går till centrum?
    Jag vill veta…
om du verkligen ska göra det.
vem som har gjort det.
vilken buss som går till centrum.