Nestelista
Nestelista
Ntp seuranta ja arviointi
Menetettyjen nesteiden määrä
Nesteiden poistumistapa
Nesteiden nauttiminen
Painon muutokset
Turvotukset
Perussairaudet
Lääkitys
Potilaan kliininen tutkiminen
Kasvojen ilme
Suu
Silmät
Iho
Jano
Virtsa
Yleisoireet
Kaulalaskimot
Hengitys
Verenkierto
Tajunta
Ruumiinlämpö
Hermoston ärtyvyys
Paino
Laboratoriotutkimukset
Laskimoverinäytteet: PVK, fB-Gluk, S-Krea, S-Na,
    S-K, S-Cl, fS-Ca, S-Mg, fS-Pi, S- Alb,FS-Urea, fosfori,
    plasman hematokriitti ja laktaatti, vB-VeKaas
    verikaasuanalyysi laskimoverestä (Astrup-analyysi)
Valtimoverinäytteet: aB-VeKaas  verikaasuanalyysikapillaariverestä
Muut näytteet: S-Osmol ja U-Osmol, virtsan Na, K,Cl, Ca, pH
http://huslab.fi/ohjekirja/lyhennehakemisto.html