Maapallon muuttuvailmasto
VeeraStenius
Säteily
Auringosta maahan tuleva lämpösäteily pitää yllä maan pinnalla ja ilmakehässävallitsevia lämpötiloja.
 
                                                  Kasvihuoneilmiö
Ilmakehän kaasut hidastavat lämmön poistumista Maasta avaruuteen = Maan keskilämpötila n. 15celsiusta.
             Kasvihuonekaasut päästävät lävitseen Auringon lyhytaaltoisen lämpösäteilyn, muttaeivät läpäise kaikkea maan pinnalta tulevaa pitkäaaltoista pitkäaaltoista lämpösäteilyä.(Vesihöyry, hiilidioksidi, metaani, otsoni, hiilivedyt ja typen oksidit.)
    Osa auringosta tulevasta säteilystä heijastuu pilvistä takaisin avaruuteen, osa törmääilmakehän molekyyleihin ja hajaantuu eri suuntiin eli siroaa. Osa säteilystä absorboituuilmakehään tai pilviin.
   Osa säteilystä heijastuu Maan pinnalta takaisin ilmakehään.
ILMASTONMUUTOS
Luonnolliset tekijät:
Maan sijainti Auringosta
Maan asento Aurinkoonnähden
laattaliikunnot
tulivuoritoiminta
merivirrat
auringon aktiivisuus
Ihmisen aiheuttama:
kasvihuonepäästöt(kasvihuoneilmiön voimistuminen)
              - teollisuus
              - liikenne
              - fossiiliset polttoaineet
 
Lämpötilan nousu maapallolla aiheuttaa merenpinnan nousua, ekosysteeminmuutoksia ja sään ääri-ilmiöiden yleistymistä.