Bakteerien rakenne japatogeeniset bakteerit
Bakteerista yleisesti
Bakteeri on yksi kuudestaeliökunnan kunnasta.
Bakteerit ovat yksisoluisia,mikroskooppisen pieniä eliöitä elimikrobeja.
Jotkut bakteerit aiheuttavatihmiselle haittaa, koska nekuluttavat lisääntyessään elimistöntärkeitä ravintoaineita ja tuottavatelimistölle haitallisiaaineenvaihduntatuotteita.
Haittaa aiheuttaa esim.Sauvabakteerit jotka aiheuttavaterilaisia tauteja esim. kurkkumätää
 hyödyllisiä bakteereja kutsutaannormaaliflooraksi
Hyviä bakteereja ihmisellä on paljonesim. suolistossa, iholla ja limakalvoilla.
Bakteerin rakenne
Bakteerisolussa onsekä RNA:ta(ribonukleiinihappo)että DNA:ta(Nukleiinihappo joka sisältääkaikkien eliöiden solujen geneettisenmateriaalin
bakteereilla on tarvittavat entsyymit,ribosomit ja kalvorakenteet omaamonistumistaan ja kasvuaan.
 Bakteeria ympäröi solukalvo ja soluseinä
 Bakteerin pinnassa voi olla värekarvoja jasiimoja, joiden avulla se voi liikkua.
Bakteereilla ei ole erillistä tumakalvonrajaamaa tumaa eikä soluelimiä, lukuunottamatta ribosomeja.
Patogeeniset bakteerit
Useimmat bakteerit eivät olepatogeenisia.
Patogeenisuudella tarkoitetaanbakteerin ominaisuuttaaikaansaada elimistössä tauti.
Patogeenisen bakteerin kykyä javoimakkuutta aiheuttaa tautia(tartuttamiskykyä) kutsutaanpuolestaan virulenssiksi
Osa mikrobeista ontaudinaiheuttamiskyvyltäänpuolipatogeenejä: taudin syntyynsaatetaan tarvita epätavallisensuuri määrä tiettyjä mikrobeja, eikätauti silloinkaan iske kaikkiinihmisiin.
. Jotkut puolipatogeeniset bakteeritkuuluvat ihmisen normaaliflooraaneli mikrobistoon.
Esim. märkäbakteeri
 joka aiheuttaa esim. paiseita,haavainfektioita ja luuydintulehdusta
Bakteerien jaottelu
Kokit ovat tasaisen pyöreitä
sauvabakteerit eli basillit ovat sauvamaisia
kokkobasillit ovat hyvin lyhyitä, lähes pallomaisiasauvabakteereita
spirillit ovat lyhyitä kierteisiä
vibriot ovat käyriä
spirokeetat ovat pitkiä korkkiruuvimaisia
Kuvia eri bakteereista.
Vibrio: