Aineen oma paino aiheuttaapaineen
Kalle Niemi
Ilmanpaine aiheutuu ilman omastapainosta
Näyttökuva 2015-1-19 kello 10.46.25.png
Tehtävien kimppuun
Tee kirjasta tehtävät 101 ja 102. Voit jatkaatehtäviin 103 ja 116, jos saat nämä valmiiksi.
Hydrostaattinen paine
Näyttökuva 2015-1-19 kello 11.06.15.png
Aiheutuu nesteen omasta painosta
Nesteessä syvyydellä h vallitsee hydrostaattinenpaine
ph=ρhg, jossa
ρ on nesteen tiheys
g on putoamiskiihtyvyys ja
h on tarkastelusyvyys
Demonstraatio vesipullolla
Pullossa on kolme reikää: alhaalla,keskellä ja ylhäällä.
Mitä tapahtuu, kun poistetaan teippireikien päältä?
A.Ylimmästä reiästä suihkuaa vettäpisimmälle
B.Keskimmäisestä reiästä suihkuaavettä pisimmälle
C.Alimmasta reiästä suihkuaa vettäpisimmälle
D.Kaikista rei’istä suihkuaa vettäyhtä pitkälle
Missä yhteyksissä hydrostaattinenpaine on otettava huomioon ja missäsitä hyödynnetään?
normal_8nk0006780.jpg
400px-Roihuvuori_water_tower_-_Helsinki_Finland.jpg
Kokonaispaine nesteessä
Nesteen syvyydellä h vallitseva kokonaispaineon
p = p0+ph , jossa
p0 on ilmanpaine ja
ph on hydrostaattinen paine
Esimerkki
Kyhmylyhtykrotti elää 2000msyvyydessä. Laske kuinka suurikokonaispaine siihen kohdistuu.
Unknown.jpeg
Työ phet-simulaatiolla
Hae työohje peda.netistä
Avaa verkkosivusto: phet.colorado.edu javalitse sieltä HTML5 sivusto. Avaa sieltäsimulaatio ”Under Pressure”
Suorita työ työohjeen mukaan
Suljettu U-putkimanometri
Näyttökuva 2015-1-19 kello 12.00.35.png
Avoin putkimanometri
Näyttökuva 2015-1-19 kello 12.01.40.png
Tehtävä
Laske tehtävä 115
Pumpun toiminta
Näyttökuva 2015-1-19 kello 12.03.50.png
Kotitehtävät
105, 108, 113, 117