FOSFORIFOSFORI
Fosforin allotropiaFosforin allotropia
Esiintyy neljässä eri allotrooppisessa muodossa
oValkoinen, neliatominen P4
oPunainen fosfori, jota syntyy kun valkoista fosforia lämmitetäänja altistetaan auringonvalolle (valkoisen fosforin neliatominenrakenne hajoaa ja kiteytyy)
oMusta fosfori, jolla on kiteinen muoto, esiintyy kuusiatomisinarenkaina ja on vähiten reaktiivinen
oKaksiatomista  P2 ei esiinny luonnossa, mutta sitä voidaanvalmistaa lämmittämällä neliatomista fosforia
Neliatominenvalkoinen fosfori P4
 
https://peda.net/oppimateriaalit/e-oppi/lukio/n%C3%A4yteluvut/eke2/41/4-2-allotropia/maa2/fa
Fosforihappo    H3PO4Fosforihappo    H3PO4
Luonnossa esiintyvä epäorgaaninen happo
Kolmiarvoinen eli siinä on kolme protolysoituvaa vetyatomia
Voi muodostaa kolmenlaisia suoloja, joita kutsutaan fosfaateiksi
Muodostuu kun fosforipentaoksidia liuotetaan veteen
Teollisesti valmistetaan fosforin ja typpihapon reaktiolla
Käytetään mm. lannoitteena, valkaisuaineena, ruosteen poistoon jahappamuudensäätöaineena
800px-Phosphoric-acid-3D-vdW.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Phosphoric-acid-3D-vdW.png/800px-Phosphoric-acid-3D-vdW.png
Fosforihappo
Fosfaattien käyttöFosfaattien käyttö
Käytetään mm. lannoitteissa, pesuaineissa jaelintarvikkeissa
Lannoitteissa fosfaatti on muutettu vesiliukoiseenmuotoon, jotta kasvit voivat sitä hyödyntää (kutsutaanmyös superfosfaateiksi)
Fosfaattien käyttöä pesuaineissa on vähennettyympäristöongelmien takia
Vaikutus ympäristöönVaikutus ympäristöön
Fosforia haaskautuu elintarviketuotantosyklin kaikissavaiheissa, mikä aiheuttaa usein ongelmia ympäristölle,esimerkiksi vesistöjen saastumista. 
EU pyrkii rajoittamaan fosfaatin aiheuttamaa vesiensaastumista muunmuassa  nitraattidirektiivillä  ja  yhdyskuntajätevesidirektiivillä
LähteetLähteet
Kalle Lehtiniemi, Leena Turpeenoja: MOOLI Metallit ja materiaalit,2006 Otava
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-658_fi.htm