Riippuvuus eli addiktio
Mielihyvän kokeminen
Terve – sairas riippuvuus
Tärkeä osa tervettäja normaalia elämää
Tukee lajinsäilymistä
On elämää ylläpitävävoima
Auttaa sitoutumaansosiaaliseenyhteisöön
Riippuvuuteen voisairastua
Voi kehittyä mihintahansa aineeseentai toimintaan, jokatuottaa mielihyvää
Yksi sairaus, montailmenemismuotoa
Mitä riippuvuudella tarkoitetaan?
Mielihyvähakuisuus ja riippuvuusohjaavat ihmisen toimintaa
Toiminta tai tietyn aineen nauttiminenvapauttaa aivoissa välittäjäaineita, jotkaaikaansaavat mielihyvän kokemuksen jahalun toistaa mielihyvää tuottavaatoimintaa = vahvistavat käyttäytymistä
Riippuvuudessa on kyse mielihyvän kokemisesta jatuottamisesta.Riippuvuudessa on kyse mielihyvän kokemisesta jatuottamisesta.
Mielihyvän tuottamiseen osallistuvat aivojen erikeskukset (mantelitumake, accumbens-tumake)sekä välittäjäaineet dopamiini, serotoniini, endorfiinija hormoneista mm. oksitosiiniMielihyvän tuottamiseen osallistuvat aivojen erikeskukset (mantelitumake, accumbens-tumake)sekä välittäjäaineet dopamiini, serotoniini, endorfiinija hormoneista mm. oksitosiini
Tunnetuimmat välittäjäaineet
Dopamiini
mielihyvää ja nautintoa tuottava hormoni,esimerkiksi hellyys, kehuminen ja seksilisäävät tuotantoa; auttaa keskittymään jatoimimaan järjestelmällisesti
luomu-mielihyväkokemuksessa tuotantovähäisempää kuin esim. huumeitakäytettäessä
Serotoniini
Mielialahormoni
Vajaus ilmenee alakulona, apatiana jakroonisena väsymyksenä
Vaikuttaa aggressiivisuuteen
Puute lisää impulsiivisuutta javäkivaltaisuutta
Endorfiini
Lieventää kivun tunnetta
Tuottaa hyvänolon kokemuksia
Toimii morfiinin kaltaisesti
Fyysinen rasitus ja liikunta lisääväteritystä
 jäljittelevät luonnollisten nautinnonlähteiden    Päihteet jäljittelevät luonnollisten nautinnonlähteiden
    vaikutuksia mielihyväkeskuksessa.    vaikutuksia mielihyväkeskuksessa.
    Ne vaikuttavat dopamiini-aineenvaihduntaan    Ne vaikuttavat dopamiini-aineenvaihduntaan
    kiihdyttävästi.    kiihdyttävästi.
    Dopamiinin vaikutus yleensä moninkertaistuu.    Dopamiinin vaikutus yleensä moninkertaistuu.
    Elimistö oppii vaatimaan päihdettä uudelleen.    Elimistö oppii vaatimaan päihdettä uudelleen.
    Jos ainetta ei saada, tulevat vieroitusoireet.    Jos ainetta ei saada, tulevat vieroitusoireet.
    Elimistö pyrkii hillitsemään ylireagointiaan    Elimistö pyrkii hillitsemään ylireagointiaan
    vähentämällä dopamiinireseptoreja, jolloin sietokyky    vähentämällä dopamiinireseptoreja, jolloin sietokyky
    kasvaa    kasvaa
Riippuvuutta aiheuttava nikotiini
Aivojen mielihyväalueella onnikotiinireseptoreita, joiden määrä onyksilöllinen
Nikotiinille kehittyy nopeasti toleranssi
Nikotiinimolekyylit saavuttavat reseptoritnoin 7 sekunnissa
2 minuutissa kudosten nikotiinipitoisuuson sama kuin veren
Riippuvuuden kehittyminen
Aluksi nautittu aine tai toiminta tuottaanautintoa
Vähitellen se alkaa hallita muuta elämääsyrjäyttäen muut tärkeät elämänalueet jatarpeet
Kehittyy riippuvuussairaus: normaalinolotilan ja toimintakykyisyydenylläpitäminen edellyttää sen aineennauttimista, johon riippuvuus on syntynyt
Mikä aiheuttaa riippuvuutta?
Kahvi, energiajuomat
Tupakka, alkoholi, huumeet
Liikunta
Seksi
Shoppailu
Viiltely
Läheiset
Syöminen
Laihduttaminen jne……….
Riippuvuustyypit
Aineriippuvuus (päihderiippuvuus)
Toiminnallinen riippuvuus
Fyysinen riippuvuus
Elimistö tottuu tiettyyn aineeseen taitoimintaan (liittyy aineriippuvuuteen)
Aivojen mielihyväjärjestelmä häiriintyy
Toleranssi kasvaa
Vieroitusoireita
Ainetta on saatava ”normaalin” olotilanpalauttamiseksi
Psyykkinen riippuvuus
Riippuvuus aineen tai toiminnanaiheuttamasta tunnetilasta (mielihyvä,helpotus, jännitys jne.)
Ilmenee käyttöhimona taipakonomaisena tottumuksena
Yhdistyy usein virheelliseen käsitykseenkyvystä lopettaa niin halutessaan
Sosiaalinen riippuvuus
Päihde tai toiminta helpottaakanssakäymistä muiden ihmisten kanssa
Halu kuulua joukkoon ja tullahyväksytyksi
Pelko yksin jäämisestä
Päihde voi sitoa ihmisiä ryhmäksi
Syntyy usein ennen fyysistä riippuvuutta
Riippuvuus sairautena
Riippuvuussairauden aiheuttajasta on tullut
elämän tärkein asia, elämänhallinta katoaa
Riippuvuus vie tilaa yhä enemmän muilta
tärkeiltä elämänalueilta ja syrjäyttää nelopulta
Toiminta on pakonomaista hyvän olonhakua
Riippuvuus ei ole heikkoutta vaan sairaus
Riippuvuuden syntyyn vaikuttaviatekijöitä
yksilölliset ominaisuudetimpulsiivisuus,sopeutumattomuus, heikko ahdistuksensietokyky ja pessimistisyystulevaisuuden suhteen
sosiaalinen ympäristö ja niihin liittyvätpaineet sekä toimintamallit
lähipiirin asenteet päihteisiin, päihteidenkäyttötapa ja käyttömallit
Riippuvuus sairautena
Sairastuneen lisäksi myös läheiset joutuvatmukaan ”tunnekaruselliin”
 kieltämistä, häpeää, salailua, syyllisyyttä,surua, vihaa, itsesyytöksiä, toivoa jne.
→ manipulointi, puolustelu ja selittelykehittyvät perheenjäsenten normaaleiksimekanismeiksi suojautua
→ koko perhe sairastuu
Riippuvuussairaudesta toipuminen
Toipuminen edellyttää ennen kaikkea uudenlaisiatoimintatapoja
Toipumisprosessi vie aikaa
Toipumisprosessissa on tärkeää:
oma vahva motivaatio
rohkeus oman voimattomuuden myöntämiseen
sitoutuminen ja tahto muutokseen
ulkopuolisen avun ja tuen vastaanottaminen
aikaa riittävästi
RIIPPUVUUKSIEN HOITORIIPPUVUUKSIEN HOITO
Edellytyksenä ongelman myöntämien ja halu päästäEdellytyksenä ongelman myöntämien ja halu päästä
siitä eroon, on usein pitkä prosessisiitä eroon, on usein pitkä prosessi
jopa elinikäinen (esim. alkoholismi)jopa elinikäinen (esim. alkoholismi)
mielihyväkeskus jää yliherkäksimielihyväkeskus jää yliherkäksi
retkahduksiaretkahduksia
Läheisten tuki on tarpeen. Joskus henkilöLäheisten tuki on tarpeen. Joskus henkilö
voi päästä irti omin avuin, joskus tarvitaanvoi päästä irti omin avuin, joskus tarvitaan
ulkopuolista hoitoa.ulkopuolista hoitoa.
Hoitomahdollisuuksia on moniaHoitomahdollisuuksia on monia
Yksilöterapia, pariterapia, ryhmäterapiaYksilöterapia, pariterapia, ryhmäterapia
VertaistukiryhmätVertaistukiryhmät
Auttavat puhelimetAuttavat puhelimet
Kouluterveydenhoitaja, terveyskeskus, sairaalaKouluterveydenhoitaja, terveyskeskus, sairaala
Päihdehuolto, sosiaalitoimi, nuorisoasematPäihdehuolto, sosiaalitoimi, nuorisoasemat
A-klinikat, katkaisuhoitoyksikötA-klinikat, katkaisuhoitoyksiköt