KRIITTINEN ELIKOMMENTOITU REFERAATTI
Yleensä referaatilla tarkoitetaanobjektiivista referaattia, joka ei arvota eikäarvioi alkuperäistä tekstiä.
Kriittinen eli kommentoitu referaattisisältää
1) kirjoittajan kannanottoja alkutekstinnäkemyksiin
2) kirjoittajan omaa pohdintaaalkutekstin pohjalta.
Kriittisessä referaatissa on kirjoittajan
- vertailua
- pohdintaa
- tulkintaa.
→ Tekstistä pitää käydä selkeästiilmi, onko kyse referoijan vaialkutekstin kirjoittajan ajatuksista.
Kommentoidun referaatinperustehtävä on sama kuinobjektiivisen referaatin:
a)alkuperäisen tekstin sisältö välittyylukijalle ja että
b)alkuperäisen tekstin painotuksetpysyvät samoina.
Kriittisen referaatin rakenne on sama kuinobjektiivisen referaatin:
1. johdanto-osa
2. referaatin rajaus eli niidenkysymysten esittäminen, joihin haetaanvastauksia
3. näkökulmien määrittely (objektiivisenreferaatin näkökulma on sama kuinalkutekstin, kriittisen referaatinnäkökulmat voivat olla kirjoittajan omia)
4. tieto siitä, kenen tekstiä ja mitäartikkelia tai teosta referoi
5. kriittisessä referaatissa mainintasiitä, että kirjoittaja kommentoialkutekstiä ja sen joitakin osia (niistä voiantaa esimerkin)
6. runko-osa, jossa pyritäänvastaamaan rajauksen yhteydessäesitettyihin kysymyksiin antamallatietoa, väittämällä ja perustelemallaväitteet alkutekstin mukaisesti
7. kriittisessä referaatissa vastaväitteitä,-kysymyksiä, uusia mielipiteitä, lisääperusteluja ja tietoa
8. päätösosa eli päätelmät.
Kriittiseen referaattiin kuuluvat kommentitja arviointi.
 
Kommentoidun referaatin kirjoittajaperustelee mielipiteensä tieteellisestiargumentoiden.
Sekä objektiivisen että kriittisen referaatintavoitteena on osoittaa
a) kirjoittajan päättelyä lukemastaan
b) arviointia
c) kritisointia sekä
d) analyysia.