JÄRJESTYSLUVUT
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
- lukuun 19 saakka järjestysluvun tunnus on -te ja siitä eteenpäin -ste
- määräinen artikkeli esiintyy yleensä järjestysluvun yhteydessä der/die/das ja sen vuoksi se taipuuadjektiivin tavoin
1. erste
2. zweite
3. dritte
4. vierte
5. fünfte
6. sechste
7. siebte
8. achte
9. neunte
10. zehnte
11. elfte
12. zwölfte
13. dreizehnte
14. vierzehnte
15. fünfzehnte
16. sechzehnte
17. siebzehnte
18. achtzehnte
19. neunzehnte
20. zwanzigste
21. einundzwanzigste
22. zweiundzwanzigste
30. dreißigste
40. vierzigste
50. fünfzigste
60. sechzigste
70. siebzigste
80. achtzigste
90. neunzigste
100. (ein)hundertste
101. (ein)hunderterste
1000. (ein)tausendste
1 000 000. millionste
2 000 000. = zweimillionste
JÄRJESTYSLUVUN KÄYTTÖ
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
- saksassa päivämäärää voidaan kysyä muutamalla tavalla
● Der Wievielte ist heute?
- Heute ist der dreizehnte Juni.
(kuukaudet ovat maskuliinisia, sen vuoksi määräinen artikkeli der)
● Den Wievielten haben wir heute?/Welches Datum haben wir heute?
Heute haben wir den dreizehnten Juni.
(kyseessä on sijamuoto akkusatiivi  maskuliininen artikkeli taipuu näin den)
● Wann bist du geboren?
- Ich bin am dreiundzwanzigsten Januar geboren.
(kyseessä on sijamuoto datiivi  prepositio ja artikkeli sulautuvat yhteen an dem  am)
KIRJE päivätään näin: Berlin, den 13. Juni
HUOM! Luku luetaan tässä yhteydessä näin : Berlin, den dreizehnten Juni.
JÄRJESTYSLUKUIHIN LIITTYVÄT ILMAUKSET
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
● erstens = ensimmäiseksi
● zweitens = toiseksi
● drittens = kolmanneksi
● viertens = neljänneksi
● fünftens = viidenneksi …
Erstens bin ich so müde, zweitens habe ich sowieso keine Lust auf die Party.
● das erste Mal/zum ersten Mal = ensimmäistä kertaa
● das zweite Mal/zum zweiten Mal = toista kertaa
● das dritte Mal/zum dritten Mal = kolmatta kertaa
● das vierte Mal/zum vierten Mal = neljättä kertaa
● das fünfte Mal/zum fünften Mal = viidettä kertaa
- Ich bin das erste Mal in Deutschland./Ich bin zum ersten Mal in Deutschland.
LÄHTEET
Nun zum Üben! 
painike-edellinen
painike-kielioppi
nettilukio_ppt_palkki-1
● Suunnittelu, toteutus ja teksti: Sirpa Kova
● Jaakamo Pirjo, Martikainen Marja, Vaakanainen Marjut, Vilenius-Virtanen Pirkko 2003: Grammatik Neue Adresse.
  OTAVA. Keuruu.
● Logo: Otavan Opisto
● Ohjelma: Microsoft PowerPoint