painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
SIVULAUSE
- alistuskonjunktio, relatiivipronomini ja kysymyssana voi aloittaa sivulauseen  tällöin verbi eli lauseenpredikaatti tulee lauseen loppuun
- jos verbissä eli predikaatissa on kaksi osaa, tulee persoonassa taipunut osa lauseen viimeiseksi
- eriävien yhdysverbien yhteydessä osat kirjoitetaan sivulauseessa yhteen
- kaksoisinfinitiivirakenteessa haben-apuverbi on sivulauseessa ennen molempia infinitiivejä
- jos sivulause aloittaa lauseen, sen jälkeisen päälauseen aloittaa verbi eli predikaatti
SIVULAUSEITA ALOITTAVAT:
ALISTUSKONJUNKTIOT
RELATIIVIPRONOMINIT
KYSYMYSSANAT
WEIL = KOSKA
WENN = JOS/KUN
DASS = ETTÄ
ALS = KUN
FALLS = JOS/KUN
BEVOR = ENNEN KUIN
DER = JOKA
DAS = JOKA
DIE; DIE JOKA/JOTKA
WAS = MITÄ
WER = SE JOKA/NE JOTKA
WO = JOSSA/MISSÄ/MILLOIN
WANN? = MILLOIN?
WOHIN = MINNE?
WIE = MITEN?/KUINKA?
WAS? = MITÄ?
WARUM? = MIKSI?
WOHER? = MISTÄ?
SIVULAUSEEN SANAJÄRJESTYS
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
● Ich komme sofort zu dir, wenn ich fertig bin. (alistuskonjunktio)
● Da steht ein Junge, der einen Hund hat. (relatiivipronomini)
● Meine Eltern fragen mich ständig, wann ich zu Besuch komme. (kysymyssana)
● Er weiß ganz genau, was ich ihm gesagt habe. (predikaatissa kaksi osaa)
● Julia ist total aus dem Häuschen, wenn ihr Freund sie abends anruft. (eriävä yhdysverbi)
● Mein Freund weiß, dass ich schon lange nach Italien habe reisen wollen. (kaksoisinfinitiivi)
● Weil ich so viel zu tun habe, bin ich immer sehr müde (sivulauseen jälkeinen päälause P + S)
sivulause
ALISTUSKONJUNKTIOT
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
WEIL/DA
WENN
DASS
ALS
FALLS
BEVOR/EHE
OB
OBWOHL/OBGLEICH
BIS
NACHDEM
SEITDEM
SOLANGE
SOBALD
WÄHREND
WIE
DAMIT
INDEM/DADURCH DASS
JE – DESTO/JE - UMSO
KOSKA
JOS/KUN (preesens ja futuuri, toistuva tekeminen menneessä ajassa)
ETTÄ
KUN (yksittäinen tekeminen menneessä ajassa)
JOS
ENNEN KUIN
-KO/KÖ
VAIKKA
KUNNES
SEN JÄLKEEN KUN (aikamuotona pluskvamperfekti
SIITÄ ALKAEN KUN (aikamuotona preesens)
NIIN KAUAN KUIN
NIIN PIAN KUN/HETI KUN
SILLÄ AIKAA KUN
KUTEN/NIIN KUIN
JOTTA
-MALLA/-MÄLLÄ (tekemällä jotakin)
MITÄ - SITÄ
- tavallisimmat sivulauseen aloittavat alistuskonjunktiot näet alla olevassa taulukossa
● Je mehr ich daran denke, desto fröhlicher werde ich.
LÄHTEET
Nun zum Üben! 
painike-edellinen
painike-kielioppi
nettilukio_ppt_palkki-1
● Suunnittelu, toteutus ja teksti: Sirpa Kova
● Jaakamo Pirjo, Martikainen Marja, Vaakanainen Marjut, Vilenius-Virtanen Pirkko 2003: Grammatik Neue Adresse.
  OTAVA. Keuruu.
 Duden Band 4. Die Grammatik 1998. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Dudenverlag Mannheim.
● Kultalahti Laila, Kultalahti Tenho, Lautsila Erkki, Luukkainen Matti 1996: Viel Erfolg! Deutsche Grammatik mit Übungen.
   WSOY. Helsinki.
● Logo: Otavan Opisto
● Ohjelma: Microsoft PowerPoint