KIELIOPPI
Sitzen ist Silber, Schreiben ist Gold!
nettilukio_ppt_palkki-1
INFINITIIVI
● verbin perusmuotoa eli infinitiiviä käytetään yleensä zu-partikkelin yhteydessä
● infinitiivillä tarkoitetaan verbin perusmuotoa, joka ei taivu persoonassa eikä luvussa ja jonka löydät
   aina sanakirjasta
● infinitiivi muodostetaan verbin vartalosta yleensä -en päätteen avulla
● verbin vartalo on joskus -el tai -er loppuinen, jolloin tällaisten verbien infinitiivin tunnus on -n
sammeln=kerätä bügeln=silittää klingeln=soittaa ovikelloa verändern=muuttaa meckern=valittaa
singen
sagen
gehen
laufen
kommen
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
Infinitiivi + ZU-partikkeli
● infinitiivin edessä on siis yleensä zu-partikkeli, eriävillä yhdysverbeillä zu-partikkeli tulee osien väliin
HUOM! Puhekielessä ei käytetä yleensä zu-partikkelia brauchen-verbin yhteydessä
- Du brauchst nicht kochen! (puhekieli)
- Du brauchst nicht zu kochen! (kirjakieli)
Infinitiivirakenne
- Heute habe ich keine Zeit, ins Kino zu gehen.
- Hättest du Lust, am Wochenende in die Stadt zu fahren?
- Ich habe noch viel zu tun.
- Es war nicht leicht eine Arbeit zu kriegen.
- Meine Freunde haben versprochen, mir zu helfen.
- Gestern hatte ich keine Gelegenheit, meine Mutter anzurufen.
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
Infinitiivi ilman ZU-partikkelia
● ZU-partikkelia ei käytetä seuraavissa yhteyksissä
1. Modaaliverbit: dürfenkönnenmögenmüssensollenwollen
2. Verbit: lassenwerdenbleibengehenkommen
3. Aistihavaintoverbit: hörensehenfühlen
- Ich mag oft Pizza essen.
- Heute Abend darfst du nicht in die Stadt gehen.
- Wir wollen morgen ins Kino gehen.
- Er kann gut kochen.
- Meine Mutter lässt mich nicht stören.
- Ich höre meine Mutter kommen.
Man darfBonbons essen,so viel wie manwill!
painike-edellinen
painike-kielioppi
painike-seuraava
nettilukio_ppt_palkki-1
LÄHTEET
Nun zum Üben! 
painike-edellinen
painike-kielioppi
nettilukio_ppt_palkki-1
● Suunnittelu, toteutus ja teksti: Sirpa Kova
● Jaakamo Pirjo, Martikainen Marja, Vaakanainen Marjut, Vilenius-Virtanen Pirkko 2003: Grammatik Neue Adresse.
  OTAVA. Keuruu.
● Piitulainen Marja-Leena, Lehmus Ursula, Irma Sarkola 1998: Saksan kielioppi. OTAVA. Keuruu.
 Duden Band 4. Die Grammatik 1998. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Dudenverlag Mannheim.
● Kultalahti Laila, Kultalahti Tenho, Lautsila Erkki, Luukkainen Matti 1996: Viel Erfolg! Deutsche Grammatik mit Übungen.
   WSOY. Helsinki.
● Logo: Otavan Opisto
● Ohjelma: Microsoft PowerPoint