logo rgb.png
etusivun iso tunnus.png
Kurssimarkkinointia
16.10.2015
Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen
1
Syksyn kursseilla on tilaa!
logo rgb.png
METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (5 PV)PAIKALLINEN SOPIMINENTyönantajan tuki
KENELLE:
Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, henkilöstön edustajillesekä erilaisiin yhteistyöryhmiin kuuluville.
 MIKSI:
paikallinen sopiminen on lisääntynyt
jotta neuvotteluasetelmat olisivat mahdollisimman tasavertaiset, ontyöpaikan edunvalvojilla oltava riittävästi sopimiseen liittyvää osaamista
MITÄ:
kurssilla opitaan, mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan
perehdytään siihen, kuinka sopimisprosessi toimii, ja mitä mahdollisuuksia työehtosopimusantaa paikalliselle sopimiselle
paikallisen sopimisen säädöslähteet tulevat tutuiksi, samoin sopimuksen kirjoituskäytännöt
keskustelujen ja harjoitusprosessien kautta vaihdetaan kokemuksiapaikallisesta sopimisesta ja sopimisen hyvistä käytännöistä
MURIKASSA
23.–27.11.
16.10.2015
Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen
2
logo rgb.png
METALLIN TÄYDENNYSKURSSI (3 pv)TYÖAIKATyönantajan tuki
KENELLE:
Edunvalvontatehtävissä toimiville, erityisesti luottamusmiehille.
 
MIKSI:
työpaikoilla on usein tarvetta erilaisiin työaikajärjestelyihin
      luottamusmies on avainasemassa, kun työpaikoilla sovitaan työajoista
miten luoda toimiva työaikamalli ja mitä pitää ottaa huomioon?
miten ylityöt lasketaan?
MITÄ:
perehdytään erilaisiin työtuntijärjestelmiin ja niiden soveltamiseen
mitä säädöksiä tulee huomioida työtuntijärjestelmiä suunniteltaessa
keskustelujen ja harjoitusprosessien kautta vaihdetaan kokemuksiahyvistä käytännöistä
MURIKASSA
16.–18.11.
16.10.2015
Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen
3
logo rgb.png
TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI (5 PV)Työnantajan tuki
KENELLE:
Työsuojelutehtävissä toimiville työntekijöiden edustajille.
MIKSI:
työpaikan työsuojeluyhteistoiminnan osaaminen vaatii työsuojelunperus­tietojen hallintaa
kurssin oppeja voi hyödyntää omalla työpaikalla tapaturmien ehkäisemisessä ja työterveydenylläpitämisessä
MITÄ:
työsuojelun peruskäsitteet, työn ja työympäristön yleisimmät haitta- jakuormitustekijät sekä kemialliset aineet
työpaikan työsuojeluyhteistoiminta sekä henkilöstön vastuut,oikeudet ja velvollisuudet työsuojeluasioissa
työn ja terveyden vuorovaikutus sekä toimintatavat, joilla työpaikanterveyshaittoja selvitellään ja käsitellään
pohditaan, miten oman työpaikan esimerkit sopivat säännöksiin ja sopimuksiin
työsuojelutiedon kanavat ja yhteistyötahot
MURIKASSA
7.–11.12.
16.10.2015
Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen
4
logo rgb.png
TYÖSUOJELUN JATKOKURSSI (5+5 PV)Työnantajan tuki
KENELLE:
Kurssi on tarkoitettu työsuojelun peruskurssin käyneille.
MIKSI:
työsuojelussa on etsittävä ja kehitettävä uusia toimintatapojatyöterveyden ylläpitämiseksi
ongelmia ratkaisemalla etenet helpommin kuin vaatimuksia esittämällä yrityksetpyrkivät tehostamaan työorganisaatiota ja tuotanto­koneistoa,joten työsuojelutehtävissä toimivilta henkilöiltä vaaditaan yhä syvempääsitoutumista tehtäväänsä ja oman osaamisensa kehittämistä
MITÄ:
työsuojeluorganisaation toimintatapojen ja henkilökohtaisentyösuojeluosaamisen kehittäminen
Kurssi on kaksiosainen, välissä on noin kuukausi
MURIKASSA
I vko  9.–13.11. ja II vko  7.–11.12.
16.10.2015
Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen
5
logo rgb.png
TYÖSUOJELUN TÄYDENNYSKURSSI (3 PV)RISKIEN ARVIOINTITyönantajantuki
KENELLE:
Työsuojelun perus- ja jatkokurssin suorittaneille.
MIKSI:
työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan jaarvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvathaitat sekä vaarat
riskien arviointi ja hallinta toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja heidänedustajiensa kanssa
kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittelyyn jaterveysriskien arviointiin omalla työpaikalla
MITÄ:
asennus- ja huoltotöiden vaarojen tunnistaminen ja arviointi
vaarojen tunnistaminen, riskienarvioinnin perusteet ja arviointiharjoitus
kone- ja laiteturvallisuuden arviointi
asenteet ja riskinotto työssä
MURIKASSA
30.11.–2.12.
16.10.2015
Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen
6
logo rgb.png
Autoalan työsuojelun lyhyt jatkokurssi (3 PV)Työnantajan tuki
KENELLE:
Jatkokoulutukseksi niille autoalan työsuojelutehtävissä toimiville, jotka ovatsuorittaneet työsuojelun peruskoulutuksen.
MIKSI:
tavoitteena on vähentää merkittävästi autoalan työtapaturmia,kuten altistumia liuotinaineille
kemikaalien käyttö ja varastointi ovat riski työpaikalla
lisätään tietämystä työsuojeluvaltuutetun oikeuksista ja velvollisuuksista
MITÄ:
kemikaalit
riskien kartoitus ja hallinta
ergonomia
henkinen työsuojelu
MURIKASSA
23.–25.11.
16.10.2015
Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen
7