Esteetön opiskelu Jyväskylänyliopistossa
Hannu Puupponen
Hakija- ja opiskelijapalvelu (T256)
Hannu.puupponen@jyu.fi
Esteetön opiskelu
Rehtorin päätös 24.6.2014
astui voimaan 1.1.2015.
Tieto verkossa www.jyu.fi/esteettomyys
Yhteyshenkilöt
Hannu Puupponen ja
Tuula Maijanen, Opiskelijapalvelut.
Esteettömyys ja saavutettavuus
Esteettömyys (fyysinen, psyykkinen jasosiaalinen) koskettaa jokaista, erityisentärkeää yhteisön jäsenille,
Joilla on jokin vamma ja/tai
Oppimisvaikeus
Jotka ikääntyvät
Kuuluvat kulttuurisiin tai kielellisiinvähemmistöihin (OKM 2005 mukaan).
Kohtaavat lyhytaikaisia ongelmia
Esteettömät ympäristöt
Opetus, opiskelu, osallistuminen
Fyysinen/rakennettu ympäristö
Käyttäjien tarpeet ja normit (lait, suositukset, standardit, ohjeet,osaaminen)
Tiedotus, vaihtoehdot ja tarvittaessa apuvälineet
Tieto- ja viestintäympäristö
Järjestelmät, ohjelmistot ja laitteet
Verkkosivut ja asiakirjat (opetus, opiskelu, viestintä, hallinto)
Henkilöstön osaaminen (www.esok.fi/stivisuositus)
Yhteistyö (JYn sisäinen ja sidosryhmät)
Sosiaalinen ympäristö
Yksiköiden johto, osaaminen, ilmapiiri, strategiat, ohjeet, käytännöt,yhteistyö, tapahtumat, koulutus, suunnittelu ja seuranta.
Design for All -periaate (suunnittelu ja ennakointi)
Hankinnat, opetussuunnitelmat, oppimateriaalit, tietojärjestelmät, laitteet,toimitilat, osaaminen..
Saavutettavuuden tasot
Käytettävyyspyramidi
Taso 4: Henkilökohtainen tuki, kun yksilöllisetjärjestelyt ja apuvälineet eivät riitä.
Taso 3: Yksilölliset järjestelyt ja apuvälineet.
Taso 2: Järjestelyt ryhmille, joilla on samankaltaisiatarpeita.
Taso 1: Design for All -periaatteen mukaisetympäristöt ja käytännöt vastaavat mahdollisimmanmonen tarpeisiin.
(Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas. ESOK-hanke2009. Universell utforming av laeringsmiljo – Veileder2009 mukaan.)
Yksilölliset järjestelyt
Opiskelijavalintaan, opetukseen ja opiskeluun,työntekijänä toimimiseen liittyvä viestintä jamateriaalit
suositukset yksilöllisiksi järjestelyiksi
Opiskelijavalinta (hakijapalvelut)
Opiskelu (opiskelijapalvelut ja ainelaitokset).
Vastuut esteettömyydentoteutumisesta
Koko yhteisöllä/yliopistolla
Hakijalla (hakee järjestelyt, perusteluna lääkärin taiasiantuntijan lausunto)
Opiskelijalla (sopii järjestelyistä, perusteluna lääkärintai asiantuntijan lausunto)
Tiedekunnilla (valinnat, opetus, materiaalit viestintä)
Yliopistopalveluilla (suunnittelu, yhteistyö, toteutuksenkoordinointi, ympäristöt)
Dekaanit, yksiköiden johtajat (oma esimerkki,henkilöstön osaaminen, vastuuhenkilön määrääminen).
Päätöksen toteuttaminen
Toteuttamissuunnitelma, raportointivuosittain
Ohjeistus verkkoon päätöksen toteuttamisentueksi (www.jyu.fi/esteettomyys)
Tiedotus ja viestintä (tiedekuntakierros..)
Henkilöstökoulutus
Suunnitteluryhmä (IT-palvelut, JYY, kielikeskus,opintopalvelut, tiedekunnat, tilapalvelut..)
Tarve ja tausta
Lainsäädäntö (Yv-laki, yliopistolaki, F1-asetus, YKnvammaisten oikeudet, EUn direktiiviesitys)
Käytännön kokemukset ja selvitykset (Hitaasti,mutta varmasti? OKM)
Uudet mahdollisuudet ja haasteet(sähköistyminen)
Ohjeet ja standardit (Web Content AccessibilityGuidelines WCAG 2.0)
JYn rooli ja korkeakoulutuksen saavutettavuus(ESOK-hanke, Stivi-hanke, DfA-verkosto).