NUKARIN KOULUN VANHEMPAINILTA
TERVETULOA!
Koulun henkilökunta
Opettajat:
- Marjo Miettinen, 1.luokka ja vararehtori
- Erika Heikkilä, 2.luokka
- Elisa Konttila, 3.luokka
- Eemeli Räihä, 4.luokka
- Sanna Heiskanen, 5.luokka ja rehtori
- Kyösti Nora, 6.luokka
Koulunkäynnin ohjaajat: Sari Lahtinen ja Marjo Laine
Erityisopettaja: Niina Laitinen (paikalla to ja pe)
Terveydenhoitaja: Emmi Tuomisto
Kuraattori: Sirpa Hyvärinen
Psykologi: Outi Räsänen (paikalla tarvittaessa)
Yhteydenpito
Yhteyttä pidetään pääasiallisesti Helmenvälityksellä. Viestinnän lisäksi Helmeen merkitääntulevat kokeet, koenumerot, unohdukset,huomautukset, poissaolot ja luvat. (Sannalta jaMarjolta saa tarvittaessa uudet Helmi-tunnukset.)
Lapsen poissaoloista tulee ilmoittaa heti aamullajoko Helmen välityksellä luokanopettajalle taitekstiviestinä numeroon 040-3172432(opettajahuone).
Toivomme, että olette rohkeasti yhteydessämeihin, jos vähänkään siltä tuntuu.
Uusi päiväkoti ja koululuokat
1.-2.luokka muuttavat uusiin tiloihinsyysloman jälkeisellä viikolla eli viikolla 43.
Yläkerrassa koulun tiloja: kaksi luokkaa,oppilashuollon tilat, toimisto, aula jaryhmätyötila.
6. ja 5.luokka ovat tämän jälkeen A-talossa ja 3.ja 4.luokka B-talossa. Ruokalassa ollutluokkatila muutetaan takaisin ruokatilaksi.
Opetussuunnitelma
Opetussuunnitelman tehtävänä on tukea ja ohjataopetuksen järjestämistä ja koulutyötä sekä edistääyhtenäisen perusopetuksen yhdenvertaistatoteutumista.
 
Uuden ops:n yhtenä tavoitteena on, että oppilasajattelee, opiskelee ja toimii oppitunneilla, ei istupelkästään omalla paikallaan. Lisäksi oppilas toimiiaktiivisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, eityöskentele pelkästään yksin.
Ei vain kysytä, että mitä opitaan, vaan miten opitaan.
 
Tavoitteena on samalla toimintakulttuuri, jokaedistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia jakestävää elämäntapaa
Nurmijärven opetussuunnitelma löytyy kunnanomilta internetsivuilta. (Perhe ja hyvinvointi –Opetus ja koulutus)http://www.nurmijarvi.fi/filebank/15362-20160801_Njarven_perusopetuksen_opetussuunnitelma.pdf
Uusina asioina ops2016 tuo meille käsitteet laaja-alaisen osaamiset taidot ja monialaisetoppimiskokonaisuudet.
Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Lukuvuoden aikana jokaisen oppilaan opintoihin sisältyyvähintään luokka-asteen yhden viikon oppitunteja vastaavamäärä monialaista oppimista, joka muodostaa yhden taiuseamman monialaisen oppimiskokonaisuuden.
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien ajoitus ja teematmääritetään koulukohtaisesti. Kokonaisuus voidaantoteuttaa yhden viikon aikana tai pidemmällä aikavälillä,esim. lukukauden tai jakson/jaksojen aikana.
Monialaisen oppimiskokonaisuudentoteutuksessa on kerrallaan mukana vähintäänkolme eri oppiainetta. Jokainen oppiaine onvelvoitettu osallistumaan omalla vuorollaan.
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien teematja suunnitelmat kirjataan koulunlukuvuosisuunnitelmaan.
Laaja-alainen osaaminen