Hyvä vastaanotto-projekti
Ylilääkäri Johanna Stenqvist
1.12 2011
Laatuverkostokokous
Etelä-Suomen kuntien yhteinen KASTE-hanke
Tavoitteena lääkäri- ja hoitajapalveluiden saatavuudenparantaminen terveyskeskuksessa
Kirkkonummi osallistui syksy 2010-kevät 2011, työjatkuu edelleen
Motto: TEE TÄMÄN PÄIVÄN TYÖT TÄNÄÄN, SÄÄSTÄHUOMISTA
Hyvä vastaanotto-projekti
Moniammatillinen työryhmä: 3 sairaanhoitajaa,osastonhoitaja, terveyskeskuslääkäri ja ylilääkäri
3 kpl kahden päivän seminaari, muuten kaikki työoman työn ohessa
Mitä tehtiin?
Kysyntään
Suunnitteluun
Kapasiteettiin
Tekniikkaan/juridiikkaan
Työtyytyväisyyteen
Listattiin ongelmat liittyen:
Puhelinsaatavuuden parantaminen 100 %:iin (oli 64%)
Potilas saa ajan akuuttiasioissa hoitajalle tai lääkärillesamana päivänä (oli ongelmia)
Potilas saa kiireettömän ajan lääkärille viikon sisällä(T3-aika oli 25 päivää)
Tavoitteet
Mitattiin kysyntä
T 3(kolmas vapaa kiireetön aika päivissälaskettuna)
Kaikki akuutit asiat päiväpäivystykseen ilmanajanvarausta, lisää lääkäreitä päivystykseen ei omiaakuuttiaikoja enään
Päivystävä sairaanhoitaja tekee hoidon tarpeen arvionja hoitaa mahdollisimman pitkälle
Kaikki vastaanottoajat 30 min
Hoitajien ja lääkäreiden työjärjestykset muutettuvastaamaan viikonpäivien mukaan vaihtelevaakysyntää
Mitä muutoksia tehtiin
Purettiin lääkäreiden jonot ennen kesää 2011
Hoidontarpeen arvioinnin yhtenäistäminen
Talon tapoja kuvattu = prosessit
Hoitajia koulutettu paljon
Perehdytykseen panostetaan
Työviihtyvyyteen panostetaan, kuunnellaanhenkilökuntaa muutostyössä
Mitä tehtiin?
Seurataan jonotusaikoja päivystyksessä sekä hoitajalleettä lääkärille eri viikonpäivinä
Seurataan ajoittain mitä vastaanotoilla tapahtuu:montako injektiota, haavanhoitoa, todistusta,korvahuuhtelua tehty
Jatkossa seurataan hoitajien T3-aikaa
Käyntimääriä päivystyksessä eri viikonpäivinä
Seurataan kuinka moni päivystävän hoitajan potilaistatarvitsi myös lääkäriä
Numeroita, numeroita
Hoitajien toiminnot keskivertoviikolla
Lääkärikäynnit päivystyksessälokakuussa 2011
Odotusajat päivystyksessä lääkärilleklo 8-16 lokakuu 2011
10 kysymystä käsittävä WEB-kysely tehty ennenmuutosta ja puoli vuotta muutosten jälkeen
Työtyytyväisyys hieman parantunut muutostenjälkeen
Epämääräinen marina vähentynyt…
Luvattu uutta arvioita tilanteesta puolen vuodenkuluttua mittauksiin nojautuen
Seurataan työtyytyväisyyttä
Asiakastyytyväisyys-kysely käynnissä
Alustavat tulokset erinomaiset, kouluarvosana 9-
Jonotusaika puhelimessa vähentynyt huomattavasti.83 % :iin puheluista vastataan 5 min sisällä+takaisinsoitto mahdollisuus
Asiakastyytyväisyys