OV_pohja_kansi
Osaamisen tunnistaminen jadokumentointi
OVA –verkoston tapaaminen 18.2.
2) Kirjoitetaan osaamistodistus/annetaanosaamismerkkejä
OV_pohja_sisalto1
Taustaa
Tutkintouudistus tuli voimaan 1.8.2015
Osaamisperusteisuus
Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma tekeminen siitä mitä osaamista jo onja mitä pitää lisätä
Stadin ammattiopiston avoimet opinnot
Mahdollisuus olla sivutoimisena opiskelijana ja saada osaamispisteitätyökokeilun aikana
Ammatillisen koulutuksen reformi
Poistetaan koulutuksen päällekkäisyyksiä.
Poistetaan nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat ja kootaankoulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- jakulttuuriministeriön alle. (Mika Tammilehto, OKM, 16.2.)
OV_pohja_sisalto1
Käsitteet
Oppimisympäristön tunnistaminen = opinnollistamisen 1. vaihe
oppimisympäristön tunnistamisraportti
Yleisimmillään tehdään pajaympäristössä
Osaamisen tunnistaminen = opinnollistamisen 2.vaihe
Voi tehdä ennen opintojen alkua
Oppilaitoksen ulkopuolinen oppimisympäristö
Osaamisen dokumentointi = osaamistodistuksen kirjoittaminen
Saavutettu osaaminen kirjataan näkyväksi
Osaamisen tunnustaminen = osaaminen osaksi opintoja
Edellyttää arviointia (opettaja)
Saavutetut osaamispisteet
OV_pohja_sisalto1
Tämän hetken prosessi (opetusvirasto)
”asiakas” ilmoittaakiinnostuksen saavuttaaopintoja muussa kuinoppilaitosympäristössä
Oppilaitoksen työntekijä(meillä opettaja) lähteetunnistamaanoppimisympäristön (jossitä ei vielä tehty)
Jos ympäristöstä tehtytunnistamisraporttikyseinen työntekijä etsiipaikalle soveltuvanopettajan tekemäänosaamisentunnistamisen jakerryttämisensuunnitelman
Laaditaan ”hops” jonkamukaan osaamistakerrytetäänsystemaattisesti
2) Kirjoitetaanosaamistodistus/
annetaanosaamismerkkejä
1) Järjestetäänammattiosaamisennäyttö/
tutkintotilaisuus
Mahdollisuus
jatkaa tutkinto-opiskelijana