Epäily herää – miten toimia?
K-Sshp, Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinenosaamiskeskus-hanke: koulutuspäivät 2.-3.12.2013
Noora-Maria Ahl
psykologi
Marja Darth
LL, erikoislääkäri
KYS, lasten ja nuorten oikeuspsykiatriantutkimusyksikkö
esimerkkejä epäilyn herättäjistä
lapsen käyttäytyminen/oireilu (sisält. mm.leikkitilannehavainnot)
    -> suos. konsultaatio
lapsen oma kertomus (vakava epäily, kun spontaani kertomus nsneutraalille henkilölle)
fyysiset löydökset
lapsen yksittäiset, epätavalliset lausahdukset -> suos.konsultaatio
jonkun muun kuin lapsen itsensä ilmaisema tieto
hyväksikäyttöön viittaava materiaali
             tallenteet
  kirjoitukset (onko verrattavissa suulliseen kertomukseen)
  piirrokset  -> suos. konsultaatio
   Seksuaalista hyväksikäyttöä ei voida todetaminkään tietyn fyysisen oireen perusteella
Alle 16-vuotiaalla todetun raskauden taisukupuolitaudin yhteydessä tulee arvioidaseksuaalisen hyväksikäytön mahdollisuus.
   (Duodecim: Käypä hoito, Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkimus, 2013)
ilmoitusvelvollisuus
    Vuoden 2012 alusta lähtien sosiaali- jaterveydenhuollon, opetustoimen ja nuorisotoimenpalveluksessa olevilla ja kaikilla terveydenhuollonammattihenkilöillä on velvollisuussalassapitovelvollisuuden estämättä tehdä ilmoituspoliisille aina, kun heillä on tehtävässään tietoontulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta seksuaalirikosta.
    Poliisille tehtävän ilmoituksen lisäksi on velvollisuustehdä myös lastensuojeluilmoitus salassapitosäädöstenestämättä.
        (Duodecim: Käypä hoito, Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkimus, 2013)
toimintamalli epäilyn herätessä lapsen puheidenperusteella
Lapsen kohtaaminen
 
Fokusoi
Säilytä rauhallisuus jariittävä neutraliteetti
Kuuntele!
Anna lapsen kertoa
(voi olla  jopa ainoakerta)
Tallenna, nauhoita?
Keskustelu ja kirjaukset
Vältä tuomastakeskusteluun uusiaasioita, oletuksia, arveluja
Älä ehdota/nimeä ketääntekijää tai mitääntekotapaa
Kirjaa tarkasti se, mitälapsi sanonut ja mitä jamiten itse olet kysynyt, älätulkitse
Tuumausapu,konsultaatiot,ilmoitukset
erilaisia kysymystyyppejä
Jos sinun pitää tarkentaa, suosi näitä:

Avoimet:   Kerro siitä lisää..   Kerro vaan..
Helpottavat:   myötäilevä ’mumina’, ’hmmmm’
Lapsen käyttämien sanojen toistaminen
Mitä? Missä? Milloin? Kuka?


vältä esimerkiksi seuraavan tyyppistä kyselyä: 
     Sattuiko sinuun kovasti? 
     Sen on täytynyt tehdä kipeää? 
     Koskiko hän sinun…?
   
Älä kysele kenenkään nimellä, ellei lapsi itse ole nimennyt
tekijää.
   akuuteissa (alle 72 t) ja kiireellisissä (4–14 vrk)epäilyissä huolehditaan siitä, että lapsi tai nuoriohjataan tarpeellisiin ja välittömiin somaattisiintutkimuksiin erikoissairaanhoitoon
Vältä keskustelua epäilyyn liittyvästä asiastamuiden aikuisten kanssa lapsen kuullen
Vältä keskustelua epäilyyn liittyvästä asiastamuiden aikuisten kanssa lapsen kuullen
Opasta vanhempia välttämään lapsenomatoimista ’haastattelua’
Opasta vanhempia välttämään lapsenomatoimista ’haastattelua’
Auta vanhempia säilyttämäänmalttinsa
 Varmista lapselle ja perheelletarvittaessa kriisiapu
Auta vanhempia säilyttämäänmalttinsa
 Varmista lapselle ja perheelletarvittaessa kriisiapu
Lapsi ei tarvitse vielä epäilynheräämisvaiheessa tarkkaa tietoaprosessin etenemisestä, mutta tarvitseevahvistuksen siitä, että hän on tullutkuulluksi ja hänen asiansa on tärkeä.
Lapselle on hyvä kertoa, että työntekijänvelvollisuus on ilmoittaa asiasta toiselleviranomaiselle lapsen auttamiseksi jaasian tarkemmaksi selvittämiseksi.Huomioi lapsen ikävaihe!
Lapsi ei tarvitse vielä epäilynheräämisvaiheessa tarkkaa tietoaprosessin etenemisestä, mutta tarvitseevahvistuksen siitä, että hän on tullutkuulluksi ja hänen asiansa on tärkeä.
Lapselle on hyvä kertoa, että työntekijänvelvollisuus on ilmoittaa asiasta toiselleviranomaiselle lapsen auttamiseksi jaasian tarkemmaksi selvittämiseksi.Huomioi lapsen ikävaihe!
Varmista, että työpaikallasi on ohjeistussuoraan epäilyyn liittyvienkirjausten/muistiinpanojentietoturvallisesta säilytyksestä
(erillisenä potilaan muuhuntutkimukseen ja hoitoon liittyvistäkirjauksista, erillään muustakoulun/päivähoidon asiakaskohtaisestamateriaalista?)
Varmista, että työpaikallasi on ohjeistussuoraan epäilyyn liittyvienkirjausten/muistiinpanojentietoturvallisesta säilytyksestä
(erillisenä potilaan muuhuntutkimukseen ja hoitoon liittyvistäkirjauksista, erillään muustakoulun/päivähoidon asiakaskohtaisestamateriaalista?)
SCN_0002.jpg