LogoColour
1
Työtapaturmista ilmoittaminen
2010
Riikka-Liisa Haapanen
www.if.fi/yrityskansio
LogoColour
2
 
Vakuutusyhtiö
Lääkäri
Hoitolaitos
Apteekki
Vahingoittunut
Työnantaja
Lausunnot/maksusitoumuspyynnöt
Laskut
Vakuutustodistus
Tapaturma/ammattitauti-ilmoitus
Lisäselvitykset
Ilmoitustapaturmasta
Vakuutustodistus
Tapaturman satuttua...
LogoColour
3
Ilmoittaminen intranetin/ekstranetin kautta
LogoColour
4
Mitkä ovat työntekijän ja työnantajan tehtävättyötapaturmien ilmoittamisessa ja selvittelyssä?
Työntekijän
 on viipymättä ilmoitettava työnantajalle työtapaturman sattumisesta
 on tarvittaessa annettava selvitys vakuutusyhtiölle
Työnantajan
 on tämän jälkeen viipymättä ilmoitettava työtapaturmasta vakuutusyhtiöön
  tekee tarvittaessa palkkaselvitykset
 
LogoColour
5
Miten ilmoitat vahingosta?
If Yrityskansion tai intranetin kautta
 Vakuutustodistus (esimies tai hänen edustajansa)
 Sisäinen tapaturmailmoitus (esimies tai hänen edustajansa)
If Yrityskansion kautta
 Tapaturmailmoitus (tapaturma-asiamies)
LogoColour
6
Vakuutustodistus
Mikä on vakuutustodistuksen tarkoitus?
 oikeuttaa hoitolaitoksen/lääkärin veloittamaan työtapaturma- ja ammattitaudinhoidosta aiheutuneet kustannukset vakuutusyhtiöltä
Kuka täyttää vakuutustodistuksen?
 esimies tai muu vakuutuksenottajan osoittama edustaja.
  vakuutustodistukselle syötetyt tiedot voidaan kopioida sisäiseenilmoitukseen.
Toimittaminen hoitolaitokseen
 toimitetaan hoitokäynnin yhteydessä tai jälkikäteen lähettämällähoitolaitokseen
LogoColour
7
Vakuutustodistus
Mitä vakuutustodistuksesta tulee ilmetä?
 vahingoittuneen tiedot
 työnantajan tiedot
 tapaturman kuvaus
 koska tapaturma sattui
Miksi on tärkeätä, että vakuutustodistus toimitetaan hoitolaitokselle?
 vakuutusyhtiö saa tiedon työnantajasta, mahdollistaa selvittelytyönaloittamisen -> nopeuttaa vahingon käsittelyä
 antaa hoitolaitokselle oikeuden laskuttaa suoraan vakuutusyhtiötä
LogoColour
8
Ilmoittaminen intranetin/ekstranetin kautta
LogoColour
9
Vakuutustodistuksen täyttö ja tulostus ja tietojen siirtosisäiselle ilmoitukselle
 Pakolliset kentät ovat *merkittyjä.
 Ennen tietojen siirtämistä tulosta
vakuutustodistus vahingoittuneelle.
LogoColour
10
Vakuutustodistuksen täyttö ja tulostus sekä tietojen siirtosisäiselle ilmoitukselle
LogoColour
11
Sisäinen ilmoituksentäyttäminen ja lähettäminen ja vakuutustodistuksen tulostus
 Pakolliset kentät ovat *merkittyjä.
 Ennen tallentamista tulosta
vakuutustodistus vahingoittuneelle.
LogoColour
12
Sisäisen ilmoituksen lähettäminen ja vakuutustodistuksentulostus
LogoColour
13
Sisäinen tapaturmailmoitus
Sisäisen ilmoituksen tarkoitus
 tiedon välitys asiakkaan organisaatio-osien välillä
 esimies tai muu nimetty henkilö kuvaa sattuneen työtapaturman (mitä, missä,milloin ja kenelle)
 mahdollisimman tarkka tapaturmakuvaus edes auttaa ratkaisun tekemistä javähentää lisäselvitystarvetta
 tapaturma-asiamies työstää sisäisen ilmoituksen tapatapaturmailmoitukseksija lähettää ilmoituksen vakuutusyhtiöön ja ottaa näin samalla kantaavahingoittuneen kuulumisesta vakuutuksen piiriin
 
 HUOM! sisäinen ilmoitus ei tule vakuutusyhtiöön
LogoColour
14
Sisäisen ilmoituksen tietojen siirto tapaturmailmoitukselle
LogoColour
15
Sisäisen ilmoituksen tietojen siirto tapaturmailmoitukselle
 Paina Tee kopio –painiketta
 Tiedot siirtyvät tapaturmailmoitukselle
LogoColour
16
Tapaturma- ja ammattitauti-ilmoituksentäydentäminen ja lähettäminen
 Tiedot ovat siirtyneet sisäiseltä ilmoitukselta
 Täydennä puuttuvat tiedot
 *merkityt kentät ovat pakollisia
LogoColour
17
Tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus
 mitä nopeammin työnantaja ilmoittaa vahingoista vakuutusyhtiölle - sitänopeammin korvausratkaisu on saatavilla
 nopein ja helpoin tapa ilmoittaa sattuneista vahingoista - If Yrityskansio
LogoColour
18
Tapaturmiin liittyvät asiakirjat
Työtapaturmailmoitukseen liittyvät asiakirjat toimitetaan osoitteeseen:
If Henkilökorvauspalvelu5012014 - 40900003 vastauslähetys
tai
telefax 010 514 1811.
Muista tarkistaa, että asiakirjoista käy ilmi vahingoittuneen henkilötunnus,tapaturman sattumispäivä sekä lähettäjän yhteystiedot, jotta voimme yhdistäätositteet oikeaan vahinkoilmoitukseen.
LogoColour
19
Palkkatiedot
 Palkkatiedot lähetetään If Yrityskansiosta, omilla erillisilläpalkkatietolomakkeilla.
 Lomakkeet ovat suojattu profiileilla samalla tavalla kuintapaturmailmoituslomake.
 Tiedot voidaan lähettää myös viestinä. Käytettäessä viestiä, tuleeviesti lähettää avaamalla ensin tapausta koskeva tapaturmailmoitus.Ilmoituksen lopussa on vastaa viestillä painike. Paina ko. painiketta,jolloin viesti lomake avautuu. Edellä kuvattu toimintatapa varmistaasen, että viestin sisältö näkyy vain niillä henkilöillä, jotka näkevättyötapaturmailmoitukset.
LogoColour
20
Kiitos !