P
a
j
u
l
i
n
t
u
InsertedImage.jpg
Pajulintu
Pajulintu on aika pieni eläin,
Sekä siro.
Sen selkä puoli on vihertävä
Ja vatsa puoli likaisenvalkoinen.
www.ollikorhonen.com/wordpress
InsertedImage.jpg
Munii 6-7 munaa toukokuun lopulla.
Molemmat vanhemmat ruokkivatpoikasia.
Pekkamalmi.fi
Elinympäristö:pesii vaihtelevissa ympäristöissä,kuten:
Metsissä,
Avoimissa pensaikoissa.
Pajulintu tekee pesänsä yleinsä maahan tai tiheäänkasvillisuuteen.
Ravinto: pajulintu syö hyönteisiä, sen lempi-ruokaaovat: hämähäkit ja monet lentävät hyönteiset.
K
o
k
o
,
p
a
i
n
o
,
l
e
v
i
n
n
e
i
s
y
y
s
 j
a
 t
a
l
v
e
h
t
i
m
i
n
e
n
.
Pajulinnuista naaras on hieman pienempi. Pajulintujen pituus on suurin piirtein11-13cm, ja siipien kärkiväli on noin 19cm, ja paino noin 8-10g. Pajulinnutpesivät Pohjois-ja  keski-Euroopassa sekä Aasiassa. Euroopassa on noin 35-46miljoonaa paria. Myös Suomessa on noin 18-21 miljoonaa paria. Pajulintutalvehtii muuttamalla Afrikkaan elo-syyskuussa. Ne palaavat takaisintoukokuussa.
InsertedImage.jpg
InsertedImage.jpg
Ollikorhonen.com
InsertedImage.jpg
Luontokuvateskonen.com
J
a
a
k
k
o
 j
a
L
a
u
r
a
TEKIJÄT:
Lähteet: Jäljillä 3, wikipedia ja Googlen kuva-haku.
 katsoit