NT
VÄRINKÄSITTELYNPERUSTEITA
Kirjan sivut 10-12 ja 22-25
NT
1
Bridgen peruskurssi 2. oppitunti
VÄRINKÄSITTELYN PERUSTEITAKUVIA KOHTI PELAAMINEN
Jos sinulla on ”arassa” maassa kuvakortteja,jotka eivät ole vielä kasvaneet tikeiksi, pelaaaina sitä kättä kohti, jossa sinulla on kuvakortit.
2
   KQ5
 732
 K62
 954
”Arka maa” = maa, jossa sinulla ei ole kaikkiaperäkkäisiä kuvia vaan vastustajalla onmahdollisuus saada  tikkejä pienillä korteillaan.
VÄRINKÄSITTELYN PERUSTEITAKUVIA KOHTI PELAAMINEN
3
Muista että joudut aloittaman tikin ainasiitä kädestä, jolla olet saanut edellisentikin.Pelaa siis tarvittaessa jotain muuta maata,jotta pääset oikeaan käteen kiinnikäsittelemään arkaa maata.
Saamamme tikkimäärä riippuu vastustajillaolevien huippukuvien sijainnista.
VÄRINKÄSITTELYN PERUSTEITAKUVIA KOHTI PELAAMINEN
Arassa maassa pelaa aina kuvia kohden
Arassa maassa pelaa aina kuvia kohden
 K Q 2
 K 4 2
 Q J 2
♥ A K 2
 K52
 8 5 3
 8 5 3
 8 5 3
♥ 8 5 3
 QJ83
4
Huolehdi, että olettaas etelän kädessäkiinni kun jatkathertan peluuta
Huolehdi, että olettaas etelän kädessäkiinni kun jatkathertan peluuta
Huolehdi, että olettaas pohjoisenkädessä kiinni kunjatkat hertan peluuta
Saat ainaA:n ja K:nriippumattamistä pelaat
ESIMERKKIJAKO 1/4
Q
 A64
 K32
 KQ2
 543
 A32
 654
 K764
 AQJ2
Tehtävänäsi on saada 9 tikkiä ilman valttia.Olet pelinviejänä lännen (W) kädessä. Pohjoisen lähtökortti on Q.
1) Monta pikatikkiä sinulla on ?
2 + 0 + 1 + 4 = 7, tarvitset siis 2 tikkiä lisää
2) Mistä väristä voisit kasvattaa 2tikkiä lisää?
Hertasta
5
3) Mitä vaaditaan, jotta saathertasta 2 tikkiä?
Herttaässän on oltava etelällä, silloin voitsaada tikit sekä kuninkaalla että rouvalla
4) Miten hertta on käsiteltävä?
Väriä on pelattava 2 kertaa kohti kuvia elialoitettava värin pelaaminen idän kädestä
ESIMERKKIJAKO 2/4
 Q J 10 8 5
 J 9 7
 K J 7
 A 6 4
 9 3
 K 3 2
 K Q 2
 5 4 3
 A 3 2
 6 5 4
 K 7 6 2
 A Q J 4
 9 7
 A 10 8 6
 Q 10 9 8
 10 8 5
Sitoumus 3NT eli tehtävänä on saada 9 tikkiä ilman valttia, pelinviejälänsi, lähtökortti  Q
6
Tikit
Pelinviejä:Puolustus:
ESIMERKKIJAKO 3/4
 Q J 10 8 5
 J 9 7
 K J 7
 A 6 4
 9 3
 K 3 2
 K Q 2
 5 4 3
 A 3 2
 6 5 4
 K 7 6 2
 A Q J 4
 9 7
 A 10 8 6
 Q 10 9 8
 10 8 5
Tehtävänäsi on saada 9 tikkiä ilman valttia.Olet pelinviejänä lännen (W) kädessä. Pohjoisen lähtökortti on Q.
7
Tikit
Pelinviejä:Puolustus:
ESIMERKKIJAKO 4/4
 Q J 10 8 5
 J 9 7
 K J 7
 A 6 4
 9 3
 K 3 2
 K Q 2
 5 4 3
 A 3 2
 6 5 4
 K 7 6 2
 A Q J 4
 9 7
 A 10 8 6
 Q 10 9 8
 10 8 5
Tehtävänäsi on saada 9 tikkiä ilman valttia.Olet pelinviejänä lännen (W) kädessä. Pohjoisen lähtökortti on Q.
8
Tikit
Pelinviejä:Puolustus:
VÄRINKÄSITTELYN PERUSTEITALEIKKAAMINEN eli MASKAAMINEN
Pelitapa, jolla voi voittaa tikin kortilla, joka ei olelähtömaan korkein kortti
Pelataan haarukkaa kohti tai sarjasta kohtisuurempaa kuvaa
9
  A Q
 K J 7 6 2
 A 3 2
 3 2
 A 5 4
 Q J 10
Saamamme tikkimäärä riippuu etsimämme kortinsijainnista
a)
     J
b)
 3
 K 10 9
 2
 Q 9 6
 10 2
   4
   4
c)
     3
Ei leikata:
   A 7 3 2
 K 9 6 2
 8 5 4
 K J 9
 10 5
   Q  10
 Q 8 4
10
ESIMERKKEJÄLEIKKAAMINEN eli MASKAAMINEN
Jos maan kuvakorteista puuttuu vain rouva
8 kortin maasta leikataan
9 kortin maasta topataan eli pelataan maahuipusta (A, K) – toppaus on vain vähän parempipelitapa, joten jos vaikka tarjoussarja kertooepätasaisesta jaosta, niin voi harkita leikkaamista
Kuningasta yritetään leikata 10 kortin värissä
11
VÄRINKÄSITTELYN PERUSTEITAMILLOIN LEIKATAAN
VÄRINKÄSITTELYN PERUSTEITAKAKSOISLEIKKAUS
Leikkaamisen toinen versio on kaksoisleikkaus elituplamaski
Kaksoisleikkaus tehdään kun sinulta puuttuu väristäkaksi kuvaa
12
  A Q 10
A J 10
 A J 2
 4 3 2
6 5 4
 10 9 4
Voit saada kaksi tikkiä, mutta yleensä joudutantamaan yhden puolustajille
a)
  A Q 10
b)
 10 7
  J  9  7
 2
 Q 9 6
 K 8 2
 8  5  4
   3
c)
     A 10 3
Miksikympille:
   A Q 10 2
 K 8 6 2
 Q 7 4
 K J 9
 5
   J   9  5
 8 4 3
13
ESIMERKKEJÄTUPLAMASKI
14
PELINVIEJÄN”KULTAISIA SÄÄNTÖJÄ”
Vahvassa värissä pelaa kuvakorttisi ensin siitäkädestä, missä kyseisen maan kortteja onvähemmän
Vahvassa värissä pelaa kuvakorttisi ensin siitäkädestä, missä kyseisen maan kortteja onvähemmän
Arassa maassa pelaa aina kuvia kohden
Arassa maassa pelaa aina kuvia kohden
Leikkaus ja kaksoisleikkaus
Leikkaus ja kaksoisleikkaus
Kasvata puuttuvat tikit ennen kuin otatpikatikkisi lyhyistä väreistäsi
Kasvata puuttuvat tikit ennen kuin otatpikatikkisi lyhyistä väreistäsi
NT
PUOLUSTAMISTA
Kirjan sivut 16-19 ja 26-29
NT
15
PUOLUSTUSPELAAJATOISENA KÄTENÄ
Kun pelinviejä aloittaa tikinpelaamisen (jokokädestään tai pöydästä) pienellä kortilla, niin tikkiintoisena pelaava puolustaja pelaa pienen kortin.
Toinen käsi matalaa
Toinen käsi matalaa
    4
 A 8 6
 10 2
   2
Etelä on pelinviejä ja aloittaa hertan peluun kädestään kakkosella.Minkä kortin länsi pelaa toisena kätenä?
16
PUOLUSTUSPELAAJA TOISENA KÄTENÄ
Peitä pelinviejän pelaama kuvakorkeammalla kuvalla
Peitä pelinviejän pelaama kuvakorkeammalla kuvalla
Peittää = pelata korkeampi kortti kuin edellinenpelaaja
Laistaa = olla peittämättä
Kun pelinviejä aloittaa tikinpelaamisen (jokokädestään tai pöydästä) kuvakortilla, niin tikkiintoisena pelaava puolustaja peittää kuvan isommallakuvalla, jos hänellä sellainen on.
17
a)
     3
Ei näin
     3
 A J 9 6
 2
 A J 9 6
 8 5 2
   10 4
   10 4
b)
     3
Ei näin
   K 7 3
 A J 9 6
 8 5 2
 A J 9 6
 2
   10 4
  Q 10 4
Etelä on pelinviejä. Minkä kortin länsi pelaa?
ESIMERKKI 1PUOLUSTUSPELAAJA TOISENA KÄTENÄ
18
a)
   5
Ei näin
 A Q 8 5
 K 3 2
 10 4
 K 3 2
 10 4
   6
 J 9 6
b)
 A Q 8 5
Ei näin
  5
 K 3 2
 10 4
 K 3 2
 10 4
 J 9 6
 J 9 6
Etelä on pelinviejä. Minkä kortin länsi pelaa?
ESIMERKKI 2PUOLUSTUSPELAAJA TOISENA KÄTENÄ
19
Kun partneri puolustuspelaajana aloittaa tikinpelaamisen, olet pelaamassa tikkiin kolmantenakätenä.  Tällöin pelaat suurimman tarpeellisenkortin:
Kannattaa pyrkiä voittamaan tikkejä
Vaikka pelinviejä kuitenkin voittaisi tikin,kannattaa pakottaa hänet käyttämään tikinvoittamiseen korkein mahdollinen kortti
PUOLUSTUSPELAAJAKOLMANTENA KÄTENÄ
Kolmas kovaa lyö
Kolmas kovaa lyö
20
1)
    4
2)
 9 6 4
 3
 10 2
 3
 2
 
3)
 9 6 4
    4
 Q
 2
 3
 10 8
PUOLUSTUSPELAAJAKOLMANTENA KÄTENÄ
Länsi aloittaa. Pöydästä pelataan nelonen. Minkä kortin itä laittaa?
21
MIKSI PERÄKKÄISISTÄ KORTEISTAPIENIN?
Lännen lähtökortti on  3.Kenellä on patasotilas?
 964
 Q832
 J
 K
Lännen lähtökortti on 3.Mitä patoja etelällä on?
Kolmannessa kädessä pelataan peräkkäisistä isoistakorteista alin, kun partneri on aloittanut pienellä.
Kolmannessa kädessä pelataan peräkkäisistä isoistakorteista alin, kun partneri on aloittanut pienellä.
 964
 Q832
 10
 K
22
Puolustuspelaaja kolmantena kätenä
Myös puolustuspelaajat leikkaavat
1)
♠K J 6
2)
♠K 6
♠2
♠A Q 10
♠2
♠A Q 4
3)
♠Q 9 2
4)
♠Q 9 2
♠7
♠A J 10
♠7
♠K 10 3
Puuttuvat isot kortit: AJ8
23
Puuttuvat isot kortit: K8
24
PUOLUSTAJAN”KULTAISIA SÄÄNTÖJÄ”
Toinen käsi matalaa
Toinen käsi matalaa
Kolmas kovaa lyö
Kolmas kovaa lyö
Kuva kuvalle
Kuva kuvalle
Kolmannessa kädessä pelataan peräkkäisistä isoistakorteista alin, kun partneri on aloittanut pienellä.
Kolmannessa kädessä pelataan peräkkäisistä isoistakorteista alin, kun partneri on aloittanut pienellä.