Palvelukuvaustyö
Pekka Linna, CSC
Synergiaryhmä 15.11.2015
Prosessit ja palvelut
Synergiaryhmän määrittelemät prosessitkuvaavat ne tapahtumaketjut, jotka tuottavatopetukseen ja opiskeluun liittyen arvokkaatasiat
Näitä prosesseja tuetaan ja mahdollistetaanmonin eri tavoin; nämä tukitoimet ovatydinprosesseihin liittyviä palveluja
Palvelujen kuvaaminen
Pyritään tunnistamaan ja kuvaamaan se millätavalla palvelut auttavat ydinprosessintoimijoita tavoitteidensa saavuttamisessa
Kysymys palveluiden suhteen on siis "mitä jakenelle?", ennemmin kuin "kuinka?"
Toteutus myöhemmin
Palvelun toteutus ei ole vielä tässä vaiheessatarkastelun keskipisteessä
Toteutukseen liittyviä havaintoja kerätäänkuitenkin myös siinä määrin kuin niitä nouseeesiin työn aikana
Palvelun sinikopio
Palvelujen kuvauksessa käytetään sinikopio-menetelmää eli service blueprinting,Synergiaryhmän tarpeisiin ja painopisteisiinmuokattuna
Kuvataan asiakkaan prosessi, palveluprosessija taustatoiminnot
Eri tasot
Kuvataan asiakkaan toimintojen ketju tavalla,jossa näkyy eteneminen kohti asiakkaankannalta arvokasta lopputulosta
Kuvataan asiakkaalle näkyvä palveluntapahtumaketju, jossa kuvataan asiakkaankohtaamat palvelutilanteet
Kirjataan ne taustatoiminnot, joitapalvelutapahtumat tarvitsevat
Kirjallinen kuvaus
Sinikopio-menetelmällä tuotetaan kaavio, jokakuvaa palvelutapahtuman kulkua
Lisäksi tuotetaan kirjallinen kuvauspalvelutapahtumasta
Google Docs
Työskentelyssä hyödynnetään Google Docs-ympäristöä
Tarpeelliset linkit löytyvät ohjelmasta
Esimerkkinä ryhmän Kuvaus1työskentelykansio
Kun tarvitsette lisää dokumentteja, luokaaniitä kopioimalla pohja ja muokkaamalla nimi