SijamuodotSijamuodot
SijamuodotSijamuodot
Sanataituri 6Sanataituri 6
Sanaluokat
Luettele sanaluokat
Miten partikkelit taipuvat?
Miten verbit taipuvat?
Millä yhteisellä nimityksellä kutsutaansubstantiiveja, adjektiiveja, pronomineja janumeraaleja?
ja aikamuodoissa
Partikkelit eivät taivu.
Verbit taipuvat persoonamuodoissa jaaikamuodoissa.
Nominit taipuvatSIJAMUODOISSA.
Taivuta sanoja iloinen ja mummo taulukon mallin mukaan.
Löydätkö jokaiselle sijamuodolle päätteen jakysymyksen, johon se vastaa?
-, -t MIKÄ?
 -n MINKÄ? KENEN?
-a,-ä,-ta, -tä MITÄ?KETÄ?
-na, -nä MINÄ?KENÄ?
-ksi MIKSI?KENEKSI?
-ssa, MISSÄ?
-sta MISTÄ?
pid.vok+n MINNE?
-lla MILLÄ?
-lta MILTÄ?
-lle MILLE?
YLEISSIJAMUODOT
T
u
t
k
i
 s
a
n
a
k
i
r
j
a
a
.
M
i
s
s
ä
 m
u
o
d
o
s
s
a
 n
o
m
i
n
i
t
 o
v
a
t
s
a
n
a
k
i
r
j
a
s
s
a
?
NOMINATIIVI
NOMINATIIVI
Vastaa kysymyksiin: MIKÄ? MITKÄ?KUKA? KETKÄ?
Yksikössä PERUSMUOTO
Monikossa pääte -T
Arvaa kenen…
GENETIIVI
GENETIIVI
ON OMISTUSMUOTO
GENETIIVI
Vastaa kysymyksiin: KENEN?KEIDEN?
Yksikössä pääte –N
Monikossa päätteitä useita: -DEN, -TTEN, -IN, -EN, -TEN
M
i
t
ä
 m
u
m
m
o
 l
e
i
p
o
o
?
M
i
t
ä
 m
i
n
ä
 s
y
ö
n
?
M
i
t
ä
 m
i
n
ä
 t
e
e
n
?
PARTITIIVI
PARTITIIVI
Vastaa kysymyksiin: MITÄ? KETÄ?KEITÄ?
Päätteet –A, -Ä, -TA, -TÄ
NOMINATIIVI(perusmuoto)
GENETIIVI( -N)
PARTITIIVI(-A, -Ä, -TA, -TÄ)
Hän, he
Kiva, kivat
Tuoli, tuolit
Kuusi, kuudet
Kuudes,kuudennet
Hänen, heidän
Kivan, kivojen
Tuolin, tuolien
Kuuden,kuusien
Kuudennen,kuudensien
Häntä, heitä
Kivaa, kivoja
Tuolia, tuoleja
Kuutta, kuusia
Kuudetta,kuudensia
ESSIIVI JATRANSLATIIVI
-NA, -NÄ
M
i
n
ä
 t
e
k
i
s
i
n
 m
i
t
ä
?
S
i
n
u
n
a
Ä
i
t
i
n
ä
T
a
l
o
n
m
i
e
h
e
n
ä
T
e
r
ä
s
m
i
e
h
e
n
ä
ESSIIVI(-NA, -NÄ)
-KSI
M
i
k
s
i
 h
a
l
u
a
i
s
i
t
 t
u
l
l
a
 e
r
i
e
l
ä
m
ä
n
v
a
i
h
e
i
s
s
a
?
P
i
e
n
e
n
ä
 h
a
l
u
s
i
n
 t
u
l
l
a
E
k
a
l
u
o
k
a
l
l
a
 h
a
l
u
s
i
n
K
o
l
m
a
s
l
u
o
k
k
a
l
a
i
s
e
n
a
 h
a
l
u
s
i
n
TRANSLATIIVI(-KSI)
ESSIIVI (-NA, -NÄ)
TRANSLATIIVI (-KSI)
Esim.
Minua pidettiinsankariNA.
Lentelin lintuNAtaivaalla.
Esim.
Halusin isonateräsmieheKSI.
Minua luultiin noidaKSI.
PAIKALLISSIJAT
Taivuta sanoja ”keltainentalo” suomen kielellä
i ett gult hus
in a yellow house
från det guldahuset
from the yellowhouse
till det gulda huset
to the yellow house
vid gula huset
by the yellow house
Det ser ut som ettgult hus.
It looks like ayellow house.
till det gula huset
to the yellow house
keltaisessa talossa
keltaisesta talosta
keltaiseen taloon
keltaisella talolla
keltaiselta talolta
keltaiselle talolle
PAIKALLISIJAT
KAIKKI TAPAHTUU
TALON SISÄLLÄ
KAIKKI TAPAHTUU
ULKOPUOLELLA
PAIKALLISSJIJAT
Aika: illalla,aamusta
Väline: veneellä,airosta
Keino: juoksemalla
Omistussuhde:Jussilta
PAIKALLISSIJAT
SISÄPAIKALLISSIJAT
INESSIIVI
ELATIIVI
ILLATIIVI
ULKOPAIKALLISSIJAT
ADESSIIVI
ABLATIIVI
ALLATIIVI
O
p
e
t
t
e
l
e
 l
o
r
u
 u
l
k
o
a
:
INESSA
ELASTA
ILLAAN
ADELLA
ABLALTA
ALLALLE
HARJOITTELETAIVUTTAMISTA(tulosta taulukko)
NOM.
GEN. (-n)
PART. (-a,-ä, -ta, -tä)
ESS.(-na,-nä)
TRANSL.(-ksi)
INESS.(-ssa)
ELAT.(-sta)
ILLAT.( --n)
ADESS.(-lla)
ABLAT.(-lta)
ALLAT.(-lle)