Tunne lääkkeesiKatse oman lääkehoidon onnistumiseen6.11.2012
 
Tiedätkö lääkkeestäsi
Miten vaikuttaa?
Milloin, miten ja kuinka käytetään?
Onko yleisiä haittavaikutuksia?
Voitko itse ehkäistä haittavaikutuksia?
Sopivatko kaikki lääkkeesi yhteen?
Mistä saat apua ongelmatilanteissa?
Lääkkeen oikea käyttö
 
TEHO
TURVALLISUUS
TARKOITUKSEN-MUKAISUUS
TALOUDELLISUUS
Miten ihmisetkäyttävät lääkkeitä?
Pitkäaikaissairauksia sairastavista potilaistanoin puolella lääkehoito onnistuu
Puolella potilaista lääkehoito ei onnistutavoitteiden mukaisesti
Useilla lääkkeiden käyttäjillä on vaikeuksiaseurata hoito-ohjeita
Miten Sinäkäytät lääkkeitäsi?
Haluatko lääkehoidostasi parhaan hyödyn?
Haluatko välttää lääkkeesi mahdollisethaitalliset vaikutukset?
-> Tunne oma lääkityksesi ja tämä onmahdollista!
Miten lääkkeesi vaikuttaa?
Milloin vaikutukset alkavat?
Voinko itse havaita vaikutukset?
Vaikuttaako lääkkeen ottoajankohta taisamanaikainen ruokailu vaikutuksiin?
Entä samanaikainen alkoholin käyttö?
Miten lääkkeesi vaikuttaa?
Miten lääkemuoto ja annostelutekniikkavaikuttavat?
Inhalaatiovalmisteet, lääkelaastarit, peräpuikot,silmätipat
Tablettien pureskeleminen tai murskaaminen. Josei, niin miksi?
Ovatko vaikutukset yksilöllisiä?
Milloin ja kuinka kauan?
Kuurina vai tarvittaessa?
Enimmäisannos vuorokaudessa?
Jatkuvasti?
Miksi säännöllisesti?
Milloin jatkaminen tarpeetonta?
esim. unilääkkeet ja kipulääkkeet
Miten käytät lääkettäsi?
Montako kertaa päivässä/vuorokaudessa?
Monenko tunnin välein?
Mihin aikaan vuorokaudesta ja miksi?
Aterian yhteydessä?
Tyhjään vatsaan?
Onko lääkkeelläsihaittavaikutuksia?
Mitä tarkoittaa ”yleinen haittavaikutus”?
Tuleeko se lähes kaikille lääkkeen käyttäjille -tuleeko se minulle?
Miten suuri riski haittavaikutuksiin liittyy?
Menevätkö haittavaikutukset ohi ja milloin?
Voiko haittavaikutuksiaehkäistä?
Voinko itse ehkäistä haittavaikutuksia?
Miten tarkkailla omia tuntemuksia?
Mitä tehdä, jos tulee haittavaikutus?
Milloin hoito tulee keskeyttää?
Milloin tulee ottaa yhteyttä lääkäriin?
Sopivatko lääkkeesiyhteen?
Miten lääke vaikuttaa muihin käyttämiinilääkkeisiin ja päinvastoin (yhteisvaikutukset)?
Voimistaako vai heikentääkö tehoa?
Voiko itsehoitolääkkeille ja rohdoksilla ollayhteisvaikutuksia reseptilääkkeiden kanssa?
Kannattaako kaikista käytössä olevista lääkkeistäja rohdoksista kertoa apteekissa tai lääkärille?
Mistä saan tietoa?
Mistä saat apua?
Mihin otan yhteyttä, jos
tulee odottamaton haittavaikutus?
olen epävarma lääkkeen sopivuudesta?
lääke ei tunnu auttavan?
on joku muu lääkkeeseen liittyvä kysymys?
Kysy apteekista tai lääkäriltäsi:
Miten hyödyt lääkkeestäsi?
Oletko ymmärtänyt saamasi ohjeet oikein?
Osaatko käyttää lääkettäsi ja annostelulaitetta oikein?
Sopivatko kaikki käyttämäsi lääkkeet yhteen?
Mitä haittavaikutuksia lääkkeellä voi olla ja miten niihin tulisisuhtautua?
Mistä tiedät onko lääkettä jäljellä reseptissä?
Miten ostat lääkkeesi järkevimmin ja taloudellisimmin?
Kysy ammattilaiselta!
Mistä muualta  löydäntietoa lääkkeestäni?
Esimerkiksi
Lääkepakkauksesta löytyvästä pakkausselosteesta
Löytyvät myös Internetistä: Fimean lääkehaku, Lääkeinfo.fi,Lääkeohje.fi
Puhelinpalveluista, kuten Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus KLIK Oy,Yliopiston Apteekin tietopalvelut, Teratologinen tietopalvelu (raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö), Myrkytystietokeskus (lääkemyrkytysepäilyt)
Internetistä:
Terveyskirjasto.fi
Käypä hoito -suositusten potilasversiot
Kodin lääkeopas
Tietoja lääkekorvauksista ja lääkehaku-tietokanta Kela.fi
Potilasjärjestöjen verkkosivut ym.
Muista, että kaikki Internetistä löytyvä tieto ei ole luotettavaa
Voit arvioida löytämäsi lääketiedon luotettavuutta KATSE-tarkistuslistan avulla (www.fimea.fi/vaesto/katse)