Lisää tähän prosessin nimi
Kerro tässä tuotteen ja yrityksennimi
Pakattava tuote
Kerro tuotteenominaisuuksista,mahdollisestaasiakasryhmästä javaatimuksistasäilyvyydenperusteella
Pakkausmateriaali
Mistä materiaalistavalmistettujapakkauksiakäytetään?
Missä muodossamateriaali tuleelaitokseen?
Missä materiaalivarastoidaan?
Pakkausprosessi 1
Kerropakkausprosessistavaiheittain.  Käytä niinmonta diaa kuintarvitset.
Kuvaile työntekijöidentehtäviä, koneita janiiden toimintaa sekäpakkauksenmuodostumista jasulkemista
Pakkausprosessi 2
Kerropakkausprosessistavaiheittain.  Käytä niinmonta diaa kuintarvitset.
Kuvaile työntekijöidentehtäviä, koneita janiiden toimintaa sekäpakkauksenmuodostumista jasulkemista
Pakkausprosessi 3
Kerro, miten ketjussaseuraavan työvaiheentai henkilönvaatimukset otetaanhuomioon, esim.aikataulut, merkinnät,pakkauskoot yms.
Valmis tuote pakkauksessaan
Kerro, miten pakatuttuotteet kuljetetaanvarastoon, taielintarvikeliikkeisiin.
Kuvaile niidenesillepanoamyymälässä ja niidenvaatimia varastointi-olosuhteita.
 
Kuluttaja ja pakattu tuote
Pohdi pakkauksenominaisuuksia kuluttajannäkökannaltatarkasteltuna.
Mieti myös tyhjentyneidenpakkausten kohtaloa:Tulevatko neuudelleenkäyttöön,kierrätykseen, vaikaatopaikalle?